گوناگون

تولد یک هویت جدید

تولد یک هویت جدید ۶۰ درصدی به عنوان پیشران مقاومت مدنی و همبستگی اجتماعی در راستای کنشگری و مطالبه حقوق شهروندی

رضا اسلامی

▫️صرف نظر از مباحث سیاسی و نتیجه انتخابات، برای یک معلم حقوق بشر، شناسایی و به رسمیت شناخته شدن یک هویت اعتراضی اکثریتی در فرآیند دستیابی به آزادی، توسعه و دمکراسی امر مبارکی است. گویی، مقاومت مدنی اکنون صاحب شناخته شده ای دارد که از میان مردم کف خیابان برخاسته است.

▫️این همان قدرت بی‌قدرتان و نتیجه زیستن در دایره حقیقت و نشانه بلوغ مدنی و سیاسی قابل تحسین است که در عین تفاوت در روش های اعتراضی در راستای یک هدف مشارکت دارند.

این، فرصتی مغتنم برای تقویت اصول و هنجارهای حقوق بشری از جمله کرامت انسانی،  آزادی، رواداری، تلورانس، تکثر گرایی و ارزش دانستن تفاوت ها، درک و احترام متقابل و دوری از توهین و تنفر و تبعیض و خشونت و دستیابی به همزیستی مسالمت آمیز است.

▫️جامعه مدنی باید بدون ترس از سرکوب و آزار و اتهامات بی اساس به نقد قدرت بپردازد؛ به سیاست هایی مانند اخراج و تعلیق اعتراض نماید؛ و با کنشگری و مطالبه حقوق شهروندی به تقویت این هویت تازه همت گمارد و مقاومت مدنی و همبستگی اجتماعی را پاس داشته و استمرار بخشد.

کانال نویسنده

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا