زنان

۲ میلیون زن سرپرست خانوار در جست وجوی کار

رئیس سازمان آمار ایران با پیشبینی افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار تا سه سال آینده گفت: در حال حاضر بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سال ۹۰، سرپرست ۱۲ درصد خانوارهای ایرانی زن است…

وی روز گذشته در همایش کارآفرینی و ایجاد اشتغال زنان سرپرست خانوار در دانشگاه صنعتی شریف با بیان این مطلب افزود: در سرشماری سال ۹۰، ۲۱ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۴۸۱ خانوار شناسایی شد که ۸۸ درصد سرپرست آنها مرد و ۱۲ درصد آنها زن بودند. این در حالی است که در سرشماریهای ابتدایی تعداد زنان سرپرست خانوار ۵/۶ درصد بود اما در سال ۹۰ با رشد دو برابری مواجه شدیم. بر این اساس پیشبینی میکنیم تا سه سال آینده آمار زنان سرپرست خانوار به ۱۵ درصد برسد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ به گفته وی و بر اساس سرشماریهای انجام شده دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که در حال حاضر تنها ۱۸ درصد از آنها شاغل و ۸۲ درصد از آنها بیکارند.بنا بر آمار اعلام شده از سوی رئیس سازمان آمار ایران بیشتر زنان سرپرست خانوار از گروه میانسالان هستند. همچنین سیستان و بلوچستان پرجمعیتترین استان دارای زنان سرپرست خانوار است و خراسان جنوبی و خراسان رضوی به ترتیب در رده استانهای دوم و سوم قرار دارند. کردستان با داشتن ۵/۹ درصد، بویراحمد ۱۰ درصد و قزوین ۲/۱۰ درصد کمترین استانها در تعداد جمعیت زنان سرپرست خانوار هستند. دکتر محمد نفریه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی درباره راهکارهای سازمان بهزیستی در این زمینه به روزنامه ایران گفت: دفتر توانمندسازی خانواده و زنان، زنان واجد شرایط را ابتدا مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس شرایط، انواع خدمات حمایتی به آنها ارائه میدهد.

وی افزود: زنان اگر سرپرست خانوار باشند و درآمد نداشته و مستمری بگیر باشند، تحت پوشش قرار میگیرند. به گفته نفریه ابتدا وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار بررسی شده و کمکهایی مثل ایجاد سرپناه و بیمه درمانی و نیز آموزش مهارتهای زندگی و حرفه آموزی ارائه میشود. اگر زنان سرپرست خانوار بتوانند فرزند خود را نگهداری کنند حمایت میشوند و در زمانهایی که مشغول آموزشهای حرفهای باشند از کودکانشان در مهد کودک نگهداری میشود. به گفته نفریه در حال حاضر در کل کشور ۱۷۶ هزار خانوار زنان سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که ۹۸ هزار دانشآموز و ۱۸ هزار دانشجو نیز متعلق به این خانوادههاست که هزینه تحصیل آنها به صورت ۱۰۰ درصدی از سوی سازمان بهزیستی پرداخت میشود. همچنین هزینه مهد کودک کودکان این خانوادهها نیز رایگان است.

نفریه در ادامه با اشاره به اشتغال زنان سرپرست خانوار خاطرنشان کرد این زنان در آموزشهای حرفه آموزی برای اشتغال در گروههای ۷ نفری با عنوان «همیار زنان سرپرست خانوار» وارد بازار فعالیت اقتصادی میشوند. همچنین ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار شهری و ۴۰ هزار زن روستایی ۱۸ تا ۵۰ سال تحت پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه تأمین اجتماعی هستند که هزینه کامل آنها از سوی سازمان بهزیستی پرداخت میشود.وی از رشد ۳۶ درصدی بودجه دفتر توانمندسازی خانواده و زنان در سال آینده خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر بودجه در نظر گرفته شده برای دفتر زنان ۱۵ میلیارد تومان نیز به این حوزه اختصاص داده شده است. همچنین طی برنامه پنجم توسعه تاکنون ۱۵ درصد زنان سرپرست خانوار از چرخه حمایتهای مستقیم ما خارج شدهاند که پیشبینی میشود تا پایان سال این رقم افزایش یابد.

پدیده زنان سرپرست خانوار که به گفته عادل آذر رئیس سازمان آمار ایران، آمار بالای تصادفات یکی از علل آن است با پدیدههای متفاوتی از جمله کم سوادی و بیسوادی و کاستی در آموزش حرفهای پیوند پیدا میکند چنانچه به گفته وی زنان سرپرست خانوار استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیسواد و یا کم سواد هستند که این خود میتواند برای تربیت فرزندان شان تبعاتی در پی داشته باشد. در این میان وضعیت زنان سرپرست خانوار در استان تهران به مراتب بهتر است. آمارهای سازمان آمار نشان میدهد در میان جمعیت زنان سرپرست خانوار ۱۱ درصد بیسواد در سنین کمتر از ۳۵ سال، ۴۴ درصد بیسواد در سنین ۳۵ تا ۶۴ دیده میشود، اما در مجموع ۵۵ درصد زنان سرپرست خانوار بیسواد و ۱۹ درصد تنها سواد ابتدایی دارند. همچنین ۱۳ درصد زنان سرپرست خانوار در سن زیر ۳۵ سال در جستوجوی کار هستند که به دلیل نبود شغل برای زنان سرپرست خانوار اکثریت آنها مهاجرت میکنند.
آذر با بیان اینکه بهطور متوسط درآمد زنان سرپرست خانوار در سال، ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، گفت: بیش از ۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار در دهکهای یک، ۲ و ۳ قرار دارند که این آمار بسیار نگرانکننده است؛ چرا که ۸۱ درصد زنان سرپرست خانوار دهک اول بیسواد بوده و جمعیت خانوادهشان بالا و میزان درآمد پایین است.همچنین ۸ درصد زنان سرپرست خانوار معلول، ۷ درصد دارای بیماری جسمی، ۵/۱۴درصد دارای بیماری روانی و ۳۰ درصد از آنها از کار افتاده هستند، ضمن آنکه ۴۶ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید، شهرداری و… هستند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا