زنان

خشونت روانی؛ عامل مرگ خاموش زنان

خشونت علیه زنان بنا به اذعان برخی از سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه خشونت علیه زنان در کشور زیمبابوه، حتی در مواردی که خود زنان حاضر می‌شوند مبادرت به طرح شکایت و شروع فرآیند رسیدگی قضایی جهت صدور حکم بر علیه مرتکبان خشونت جنسی یا جسمی علیه زنان نمایند، دادگاه ها و مراجع رسیدگی‌کننده، با معوق کردن رسیدگی‌ها و اطاله فرآیند دادرسی، مانع احقاق حقوق زنان قربانی خشونت می‌شوند…

بر همین اساس از هر ۱۴ مورد ارتکاب خشونت علیه زنان، فقط یک مورد به پلیس گزارش می‌شود و از هر ۱۰۰۰ نفر نیز که به پلیس مراجعه می‌کنند، فقط یک نفر، حکم یا دستور قضایی الزام‌آور قانونی در خصوص برخورداری از حمایت قانونی در مقابل همسر خود دریافت می‌کند که این خود می‌تواند حاکی از عدم کارآیی سیستم قضایی کشور زیمبابوه باشد.
خشونت علیه زنان

چندی پیش بخش خبری ملل متحد اعلام کرد که کشور زیمباوه یکی از کشورهایی است که میزان ارتکاب خشونت علیه زنان توسط همسران و شرکای جنسی (خارج از چارچوب ازدواج( در آن، بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است.

به گزارش مهرخانه، یکی از معضلات زنان در کشور زیمبابوه، آمار بالای ابتلا به ایدز در جامعه بوده و زنان مجبورند با همسران خود که مبتلا به بیماری ایدز هستند، زندگی کرده و در بسیاری موارد نیز خود، حامل ویروسHIV شوند.

در کشور زیمبابوه، کمپینی در خصوص ارتقای آگاهی زنان در مورد اشکال مختلف خشونت و نیز اطلاعات ضروری در خصوص حقوق مربوط به سلامت باروری و جنسی، تشکیل شده است. بر طبق آمارهای ارائه‌شده توسط این کمپین که البته بخش خبری ملل متحد نیز آن را مورد تایید قرار داده است، در کشور زیمبابوه، بالغ بر ۶۸ درصد از زنان قربانی اشکال مختلف خشونت جنسی در زندگی خانوادگی خود هستند؛ به عبارت دیگر به طور متوسط از هر سه زن، دو نفر، قربانی خشونت می‌شود.

برطبق آمارهای ارائه‌شده توسط کمپین ملل متحد در مورد منع خشونت علیه زنان، خشونت روانی نیز یکی از اشکال رایج خشونت علیه زنان در کشور زیمبابوه است که توسط همسران یا در روابط خارج از چارچوب خانواده، توسط شرکای جنسی آنها، اِعمال می‌شود. بر طبق آمارهای موجود، میزان ارتکاب خشونت روانی علیه زنان، بالغ بر ۵۶ درصد است؛ یعنی بیش از نیمی از زنان زیمبابوه، قربانی خشونت روانی هستند.

عامل مرگ خاموش زنان چیست؟
نکته حائز اهمیت آن است که بنا به اذعان وزیر امور زنان، جنسیت و توسعه اجتماعی کشور زیمبابوه، ارتکاب خشونت روانی علیه زنان در این کشور، عمدتاً در مراکز پلیس و یا مراکز درمانی به ثبت نمی‌رسد، ولی تا آنجا می‌تواند برای زنان آزاردهنده باشد، که حتی از آن به عنوان عامل مرگ خاموش زنان یاد شده است.

در حال حاضر، ۶ کشور در آفریقای جنوبی، با کمپین ملل متحد در مورد منع خشونت علیه زنان همکاری دارند و کشور زیمبابوه، با ۶،۶۰۰ نفر قربانی که تحت پوشش برنامه‌های این کمپین قرار دارند، بیشترین آمار را به خود اختصاص می‌دهد.

به‌رغم اینکه در کشور زیمبابوه، چارچوب قانونی نسبتاً خوبی در رابطه با منع خشونت علیه زنان وجود دارد، اما بر طبق آمارها و یافته‌های موجود، فقط حدود ۵۰ درصد از زنان قربانی خشونت، از قوانین موجود اطلاعات درستی دارند و در نتیجه به تبع آن، حقوق قانونی خود را نیز مطالبه ننموده‌اند.

بر همین اساس از هر ۱۴ مورد ارتکاب خشونت علیه زنان، فقط یک مورد به پلیس گزارش می‌شود و از هر ۱۰۰۰ نفر نیز که به پلیس مراجعه می‌کنند، فقط یک نفر، حکم یا دستور قضایی الزام‌آور قانونی در خصوص برخورداری از حمایت قانونی در مقابل همسر یا شریک جنسی خود دریافت می‌کند که این خود می‌تواند حاکی از عدم کارآیی سیستم قضایی کشور زیمبابوه باشد.

همچنین از هر ۱۳ زن قربانی خشونت نیز یک نفر از مراقبت پزشکی لازم برخوردار شده و از هر ۱۰ زن که توسط فردی غیر از شریک جنسی خود مورد تجاوز به عنف قرار می‌گیرد، فقط یک نفر مبادرت به طرح شکایت و مراجعه به پلیس می‌کند.

بنا به اذعان برخی از سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه خشونت علیه زنان در کشور زیمبابوه، حتی در مواردی که خود زنان حاضر می‌شوند مبادرت به طرح شکایت و شروع فرآیند رسیدگی قضایی جهت صدور حکم بر علیه مرتکبان خشونت جنسی یا جسمی علیه زنان نمایند، دادگاه ها و مراجع رسیدگی‌کننده، با معوق کردن رسیدگی‌ها و اطاله فرآیند دادرسی، مانع احقاق حقوق زنان قربانی خشونت می‌شوند.

پی‌نوشت
۱٫ Violence against Women (VAW) Baseline Study (www.genderlinks.org.za/article/violence-against-women-baseline-study-zimbabwe-2013-11-20)
۲. Zimbabwe’s Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development (MWAGCD)
۳. Musasa, a local NGO that has worked on violence against women in Zimbabwe since 1988.

۴. http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/1/zimbabwe-evaw-baseline-study

مهرخانه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا