زنان

دوچرخه های شهرداری همچنان برای زنان ممنوعند!

گرفتن دوچرخه مصایب خودش را دارد، شاید هر شهروندی که کانکس ها را می بیند، دعای خیری برای شهرداری هم بکند که به فکر آلودگی هواست و می خواهد در این میان کاری کرده باشد، اما سراغ کانکس دار و متولی دوچرخه ها که می روید با انواع و اقسام شرایط ثبت نام مواجه می شوید، شرایطی که حرفی از جنسیت نزده و وقتی متوجه تفکیک جنسیتی اش می شوید که آماده ثبت نام شده اید و با جمله یی دچار حس یخ زدگی می شوید:..

«به زنان دوچرخه نمی دهیم.» انگار وقتی می نویسند شرایط عضویت برای همه افراد بالای ۱۸ سال آزاد است، از شرایطی عادی حرف می زنند که هرگز جنسیت مونث در میان این «افراد» نبوده و زنان خودشان باید بدانند در این تسهیلات شهری، سهمی ندارند، فقط زمانی زنان می توانند از این تسهیلات بهره ببرند که همراه با مردی به کانکس مراجعه کنند و در واقع کسی که دوچرخه را می دهد چشمانش را ببندد و خلاف کند و دوچرخه یی را به نام مردی، به زنی تحویل دهد.

راهنمایی سوول کانکس این است: «همراه با برادر، همسر یا پدرتان یا هر مرد دیگری بیایید ثبت نام کنید، بعد خودتان از دوچرخه استفاده کنید.» در شرایط ثبت نام نوشته اند حداقل سن ۱۵ سال است، تصور اینکه پسربچه یی ۱۵ ساله می تواند صاحب چند ساعته دوچرخه یی شود و زنی هرچند ساله نمی تواند، تصوری تلخ است، آنقدر که زنان با همه مصیبت هایش ترجیح می دهند با دوچرخه خود در خیابان ها ظاهر شوند. همان کاری که برخی زنان در خیابان های شلوغ می کنند و کسی جلودارشان نیست و نمی تواند باشد.

رییس سازمان ورزش شهرداری تهران میگوید: : «مشکل دوچرخه سواری زنان مشکل امنیت خیابان ها نیست، علتش مشکل فرهنگی است. اگر نهادی بخواهد فشار یا اصراری برای دادن مجوز وارد کند، فدراسیون است که ما در این خصوص راهکار هم داده ایم.»

اعتماد

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا