ویدئو

فرازهایی از تاریخ حزب توده ایران حزب توده های کار و زحمت

حزب سپید موی زحمتکشان میهن ما هفتاد و سه ساله شده است. توده ای ها هفتاد  و  سه  سال است که جانانه و پیگرانه برای تحقق حقوق مردم، برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، برای رهایی میهن از بندهای استعمار و استثمار می رزمند و سیمای مبارزات رهایی بخش کشور ما را دگرگون کرده اند. به شهادت دوست و دشمن حزب توده ایران در نبردهای سرنوشت ساز و پیروزی های بزرگ خلق نقش انکار ناپذیری داشته است و با وجود دهه ها سرکوب خشن و خونین ققنوس وار از خاکستر فراز و نشیب ها برخاسته است تا بشارت دهنده فردایی بهتر، فردایی آزاد و آباد، برای مردم میهن ما که در چنگال رژیم ضد استبدادی ولایت فقیه اسیرند، باشد. ..

منبع:youtube

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا