ویدئو

دایه دایه وقته جنگه

تقدیم به فاتحان سربلند بختیاری که با فتح تهران کمر استبداد را شکستند .تقدیم به بی بی مریم سردار رشید زنان،
تقدیم به همه بختیاری های رشید و غیورکه علیه  استبداد مبارزه می کنند…

 

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا