زحمتکشان

احضار ۸ کارگر معترض پتروشیمی رازی به دادگاه

طی هفته های اخیر و به دنبال گسترش اعتراضات کارگری در سراسر کشور، موج جدیدی از سرکوب شامل بازداشت، احضار، تهدید و اخراج فعالین کارگری و کارگران معترض به راه افتاده است.هشت نفر از کارگران پتروشیمی رازی با شکایت کارفرما صبح امروز به دادسرای عمومی و انقلاب بندر امام احضار شدند…

«ابراهیم پیرایش» مسئول امور اعضای خانه کارگر بندرامام با اعلام این خبر، در خصوص هویت کارگران احضار شده به ایلنا گفت: آقایان «غلامحسین حیدری موسی»، «هندی جانی»، «مازیار رحیم زاده»، «علیرضا بهادری»، «عادل راشدی»، «علی ساجدی‌نیا»، «فریبرز کیانی» و «نسیم جونکی» کارگرانی هستند که با شکایت مدیریت مجتمع پتروشیمی رازی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب احظار شده‌اند…

در این رابطه، «منوچهر یار احمدیان» رئیس اتحادیه کارگران پیمانی بندر امام بابیان اینکه مدیریت مجتمع علاوه بر شکایت از آقای جونکی، وی را اخراج و ممنوع‌الورود به محل کار نیز کرده است، افزود: احظار شدگان از اعضای اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام نیز هستند.

این مقام صنفی در خصوص علت شکایت کارفرمای مجتمع پتروشیمی گفت: دلیل این شکایت اعتراض کارگران به خودداری کارفرما از اجرای توافق‌نامه مربوط به افزایش حقوق و دستمزد بوده است.

وی با بیان اینکه مجتمع پتروشیمی رازی هم‌اکنون با سرمایه مالکان ترکیه‌ای تبار و مدیریت ایرانی فعالیت می‌کند، یادآور شد: چندی پیش کارگران این مجتمع در مورد افزایش دستمزدها توافقاتی انجام دادند اما از مدتی پیش مدیریت حاضر به انجام تعهدات خود نشد و در نتیجه کارگران این مجتمع صنعتی برای مدتی به اعتراضات صنفی پرداختند.

وی افزود: به همین دلیل اخیراً مدیریت مجتمع پتروشیمی رازی از کارگران یاد شده با اتهامی چون اخلال در روند تولید به دادگاه شکایت کرده است.

یار احمدیان با بیان این که در ماههای اخیر مدیران بنگاههای اقتصادی از رویه جدیدی برای برخورد با اعتراضهای صنفی کارگری استفاده می کنند. گفت: در این رویه کارفرما مدیریت و یا شرکت پیمانکاری نیروی انسانی با وارد کردن اتهاماتی چون ایجاد اختلال و یا اغتشاش در محیط کار با کارگران معترض برخورد می کند

وی افزود: نمونه مشابه این شیوه برخورد اقدام مدیریت پتروشیمی فجر در خصوص طرح شکایت مشابه از یکی از اهالی کارگری شاغل در این مجتمع بود.

گفتنی است ظرف یک ماه گذشته برخوردهای مشابه قضایی با کارگران معترض در معدن چادرملوی یزد و پلی‌اکریل اصفهان صورت گرفته است.

***
به بازداشت و سرکوب کارگران پایان دهید!

طی هفته های اخیر و به دنبال گسترش اعتراضات کارگری در سراسر کشور، موج جدیدی از سرکوب شامل بازداشت، احضار، تهدید و اخراج فعالین کارگری و کارگران معترض به راه افتاده است.
در اوایل بهمن ماه امسال کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان برای چندمین بار دست به اعتراض زده و خواستار تامین مطالبات به حق خود شدند، ارگان های امنیتی و حراست این مجتمع صنعتی با اعمال فشار بر زحمتکشان، ۶ تن از فعالین کارگری را بازداشت و روانه زندان ساختند.
علاوه بر این، مطابق گزارش رسانه های همگانی، ۲۰ تن از کارگران معدن چادرملو با تحریک کارفرما توسط پلیس امنیتی احضار و سپس دستگیر و به زندان منتقل شدند.

اعمال فشار و جو سرکوب در محیط های کارگری طی هفته های اخیر تشدید شده است. رژیم ولایت فقیه هراسان از جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان میهن ما و تاثیر آن بر تحول های سیاسی ـ اجتماعی با سیاست هدفمند و برنامه ریزی شده ای می کوشد از سویی با جو تهدید و فشار مبارزه سندیکاهای مستقل و فعالین کارگری را خنثی سازد و از دیگر سو با مانورهای فریبکارانه در صدد به انحراف کشاندن و مهار جنبش اعتراضی زحمتکشان برای تامین خواست هایی چون افزایش دستمزد ها، تامین امنیت شغلی، جلوگیری از خصوصی سازی و احیای حقوق سندیکایی است.
حساسیت رژیم و دولت حسن روحانی به جنبش اعتراضی کنونی کارگران ناشی از این واقعیت نیز هست که اکنون مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم جریان دارد. این پیکار دلیرانه درست در تقابل با راهبرد دولت در زمینه خصوصی سازی و جلب و جذب سرمایه خارجی و انحصارات امپریالیستی به بهای نیروی کار ارزان و مطیع قرار می گیرد. رژیم ولایت فقیه مقابله و مقاومت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را مانعی جدی و چالش آفرین برای برنامه ها و آماج های راهبردی خود ارزیابی می کند، از این رو طی هفته های اخیر سیاست سرکوب و به موازات آن تطمیع و فریب ابعاد به مراتب گسترده تر به خود گرفته است.
سازماندهی جنبش پراکنده اعتراضی و استفاده ماهرانه از تمامی روزنه ها برای خنثی سازی توطئه های رژیم و تقویت نقش جنبش کارگری از مهم ترین وظایف جنبش سندیکایی موجود کارگران در لحظه کنونی به شمار می آید. حزب توده ایران ـ حزب طبقه کارگر ایران ـ سرکوب، بازداشت، احضار و اخراج کارگران و مبارزان سندیکایی را به شدت محکوم کرده و حمایت قاطع و همه جانبه خود را از سندیکاهای مستقل، فعالین کارگری و جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان اعلام می دارد. ما خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران بازداشت شده و کارگران و سندیکالیست های در بند هستیم. باید با سازماندهی یک کارزار وسیع به مقابله با سیاست سرکوب و فریب رژیم ولایت فقیه برخاست.

سایت حزب توده ایران
۱۰ بهمن ۱۳۹۲
۳۰ ژانویه

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا