ویدئو

یاد باد آن روزگاران یاد باد

بمناسبت سالگرد اعدام ده تن از افسران میهن پرست و کادرهای حزب توده ایران که در هفتم اسفند ۱۳۶۲ در برابر جوخه تیرباران قرار گرفتند…

پس از یورش ناچوانمردانه رژیم ضد خلقی «ولایت فقیه» به حزب توده ایران علاوه بر بخش عمده از کادر رهبری،هزاران نفر از اعضا و هواداران حزب دستگیر ودر سیاهچالها وشکنجه گاهها رژیم به زیر شکنجه  کشیده شدند. سازمان های امنیتی رژیم ولایی -با به کارگیری شکنجه های فیزیکی ،و روانی  حزب را به صلابه کشیدند تا انقلاب را شکست دهند .در این میان صدها نفر از رفقای حزب توده ایران تیرباران شدند و تعداد زیادی نیز زیر شکنجه  از آرمانهای خویش سخن گفتند و با دستهای خرد شده ،پاهای شکسته ، آرواره هایی ازجا در آمده و پشت سوخته به شهادت رسیدند.

کـس نـمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی
حـق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

آنان قهر مانانی بودند که همه هستی خود را در گرو دستیابی به آرمانهای طبقه کارگر نهادند. هر نسلی از مبارزان و اندیشمندان توده ای وغیر توده ای در هفتاد و دوسال گذشته ، زیبایی دیالکتیک حرکت تکاملی مترقیانه وبروز تغییر های انقلابی را،با به کنار زده شدن «کهنه» و زایش «نو» شناخته اند و گواهی داده اند

***

روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد
کامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شادخواران یاد باد
گر چه یاران فارغند از یاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد
مبتلا گشتم در این بند و بلا
کوشش آن حق گزاران یاد باد
گر چه صد رود است در چشمم روان
زنده رود باغ کاران یاد باد

مطلب دریافتی- بمناسبت سالگرد بخون خفتگان هفتم اسفند ۱۳۶۲

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا