یادمان و رویدادها

خاوران بدون حضور تعدادی از مادران خاوران، غم انگیزتر از همیشه

امروز جمعه برابر با ٢٣ اسفند ماه، آخرین جمعه سال بود. تعدادی از خانواده ها از ساعات اولیه صبح در خاوران حضور یافتند و بعد از چند سالی که از حضور آنان ممانعت بعمل میامد، توانستند بار دیگر نوید و شادی آمدن بهار و نوروز خجسته را با عزیزان خفته در خاک خاوران تقسیم کنند، کمترین حقی که مادر، پدر، همسر، فرزند و خانواده های آنان داشته و دارند…

اما امسال فضای گلزار خاوران غم انگیز تر از هر دفعه بود، عدم حضور تعداد زیادی از مادران که یا ما را ترک کرده و یا در بستر بیماری هستند، حزن و غم گلزار را صد چندان کرده بود، انگار که خاوران هم خود به عزای نبود مادران ، غمبار بود.

خانواده ها با خود عکس عزیزان جانباخته اشان را بهمراه داشتند و بافه های گل و به رسم همیشه، گلزار خاوران دوباره گلباران شد ولی جای سبزه های عید که مادران با عشق میپرورانند و با خود به خاوران میاوردند خالی بود، صدا و یادشان با یاد عزیزان در خاک خاوران آمیخته شده بود اما گلهای پر پر شده بر خاک، نشان از حضور همیشگی آنان داشت. بعد از انجام مراسم معمول، خانواده ها گلزار را ترک کردند و هیچ موردی مبنی بر آزار و اذیت خانواده دیده نشد.

باران- ٢٣ اسفند ١٣٩٢

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا