زنان

پاییز سال ۱۳۹۲؛ اوج بیکاری زنان با نرخ ۸ /۴۶ درصد

نتایج آمارگیری نیروی کار ایران در پاییز گذشته، نشانگر نرخ بیکاری ۱۰.۳ درصدی با ۲ میلیون و ۴۰۱ هزار بیکار است. بالاترین نرخ بیکاری را زنان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال داشته‌اند …

نتایج آمارگیری نیروی کار ایران در پاییز گذشته، نشانگر نرخ بیکاری ۳ / ۱۰ درصدی با ۲ میلیون و ۴۰۱ هزار بیکار است. بالاترین نرخ بیکاری را زنان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال داشته‌اند.

گزارش جدید مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری از نیروی کار در پاییز سال ۹۲ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیش از آن در کل کشور ۷ /۳۶ درصد بوده است.
این گزارش که در خبرگزاری “مهر” منتشر شده، شاخص مشارکت اقتصادی در میان مردان را ۶۲/۱ درصد و در بین زنان ۱۱/۳ درصد محاسبه کرده است. نتایج مرکز آمار ایران نشان می‌د‌هد که درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی ۶ /۳۸ درصد و در نقاط شهری ۳۶ درصد است.
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۳۹۲ مربوط به گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله به میزان ۵۶ درصد بوده است. در تفکیک جنسیتی این نرخ، مردان گروه سنی ۳۹-۳۵ ساله با ۲/ ۹۴ درصد و زنان گروه سنی ۳۴-۳۰ سال با ۵/ ۱۹ درصد بیشترین نیرو اعلام شده‌اند.
این گزارش هم‌چنین نشان مید‌هد که نرخ بیکاری در فصل پاییز برابر با ۳/ ۱۰ درصد یعنی معادل ۲ میلیون و ۴۰۱ هزار بیکار بوده است. پیشتازان بیکاری در این بازه زمانی، زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با ۸ /۴۶ درصد میزان بیکاری بوده‌اند.

سن کار؛ ده سال
نرخ مشارکت اقتصادی بر اساس تعداد افرادی محاسبه می‌شود که در سن کار قرار دارند و در حوزه اقتصادی فعال یا غیرفعال هستند. مرکز آمار ایران در بررسی خود، سن کار را ۱۰ سال لحاظ کرده است.
شاغل در طرح آمارگیری نیروی کار این مرکز، به کلیه افراد ۱۰ ساله و بیشتر اطلاق شده که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده باشند. کارآموزان، کسانی که بدون مزد نزد خویشاوند خود کار می‌کنند و هم‌چنین سربازان وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی نیز جزو شاغلان به شمار رفته‌اند.
در گزارش مرکز آمار ایران آمده که نرخ بیکاری در بین مردان در سه ماهه پاییز ۵/ ۸ و نزد زنان ۳/ ۲۰ درصد بوده است.
بیشترین میزان اشتغال افراد در حوزه‌های خدمات و کمترین میزان در حوزه کشاورزی اعلام شده است. شاغلان بخش خدمات ۴۸ درصد، بخش صنعت ۵/ ۳۴ درصد و در بخش کشاورزی ۵/ ۱۷ درصد بوده‌اند.

اردبیل در صدر، سیستان و بلوچستان در قعر
در بررسی نرخ مشارکت اقتصادی بین استان‌های ایران، اردبیل با ۱/ ۴۳ درصد در جایگاه اول و آذربایجان غربی با ۵/ ۴۱ درصد در رده دوم قرار دارد. پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به سیستان و بلوچستان با ۷/ ۲۸ درصد است. میانگین این نرخ در کل کشور ۶/ ۳۶ درصد اعلام شده است.
استان خراسان جنوبی، دارای بیشترین شاغلان (۲/ ۳۹ درصد) در بخش کشاورزی بوده و در مقابل استان تهران با ۴/ ۱ درصد کمترین شاغل در این بخش را داشته است.
در بخش صنعت، استان یزد با ۸/ ۴۸ درصد بیشترین و استان بوشهر با ۲/ ۲۴ درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش خدمات، استان تهران با ۱/ ۶۳ درصد بالاترین و استان خراسان شمالی با ۷/ ۳۴ درصد پایین‌ترین درصد شاغلان این حوزه را دا‌شته‌اند.
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۱ در نقاط شهری را ۸/ ۱۳ درصد و در نقاط روستایی ۲/ ۸ درصد عنوان کرده بود.
زمانه
***
بیکاری زنان در ایران دو و نیم برابر مردان است

مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری نیروی کار ایران در پاییز سال ۱۳۹۲ را منتشر کرد.به گزارش دویچه وله، بر اساس این آمار نرخ مشارکت اقتصادی برای تمامی افراد بالای ۱۵ سال، ۴۰/۱ درصد است. این شاخص به تفکیک جنسیت برای مردان ۶۸/۱ درصد و برای زنان ۱۲/۳ درصد برآورد شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی از نسبت افراد فعال (شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار (در این آمار افراد ۱۵ ساله و بیشتر) به دست می‌آید.

این ارقام نشان می‌دهند که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در اقتصاد ایران، حتی در مقایسه با برخی کشورهای همسایه این کشور، پایین است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان (بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ بانک جهانی) در افغانستان و پاکستان به ترتیب ۱۶ و ۲۴ درصد است. این رقم برای قطر، ترکیه و عراق به ترتیب ۵۰، ۲۹ و ۱۵ درصد برآورد شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای آلمان، هلند و آمریکا نیز به ترتیب ۵۴، ۸۰ و ۵۷ درصد است.

اطلاعات جدید مرکز آمار ایران همچنین مشخص می‌کند که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۱۳ به نسبت سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است از ۱۶ درصد به کمی بیشتر از ۱۲ درصد رسیده است.

سهم بیشتر زنان ایران در نرخ بیکاری

نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال در ایران در پاییز ۱۳۹۲ به عدد ۱۰/۳ درصد رسیده و تعداد بیکاران بیش از ۲ میلیون و ۴۰۱ هزارنفر بوده است. نرخ بیکاری برای مردان ۸/۵ درصد و برای زنان ۲۰/۳ درصد است.

گرچه نرخ بیکاری مردان در پاییز سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۸ درهم درصدی را نشان می‌دهد اما بر اساس همین آمار، نرخ بیکاری زنان ۲/۸ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر تعداد میزان بیکار در میان زنان ایران افزایش یافته است.

بر اساس آمار بانک جهانی نرخ بیکار زنان در کشورهای قطر و ترکیه به ترتیب ۲/۸ و ۱۰/۸ درصد است. این شاخص اقتصادی برای کشورهای آلمان، هلند و ایالات متحده آمریکا به ترتیب ۵/۲، ۵/۲ و ۷/۹ درصد است.

نرخ بیکاری مردان در کشورهای آلمان، هلند و آمریکا نیز به ترتیب ۵/۶، ۵/۳ و ۸/۲ درصد است. در این کشورها نرخ بیکار مردان بیش از زنان است.

دویچه وله

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا