زحمتکشان

انتقاد رئیس انجمن‌ صنفی کارگران خباز کشور از ثابت ماندن مزد کارگران نانوا در سال ۹۳

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خباز کشور نسبت به پیامدهای منفی افزایش نیافتن حداقل دستمزد کارگران خباز (نانوا) در سال ۹۳ هشدار داد…

«علی یزدانی» در این باره به ایلنا گفت: صرف نظر از اینکه شورای عالی کار (شورای تعیین مزد) حداقل دستمزد کارگران را در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش جزئی داد اما این افزایش مزد در دو سال گذشته برای کارگران نانوا اعمال نشده است.

وی با یادآوری اینکه در این دو سال به رغم ثابت ماند مزد کارگران نانوا هزینه‌های زندگی افزایش سرسام آوری داشته است، ادامه داد: کارگران خباز فشار معیشتی سال گذشته را با توجه به آنکه دولت آقای روحانی تازه مستقر شده بود تحمل کردند.

این فعال کارگری با یادآوری اینکه در تمامی سالهای گذشته هرگونه افزایش حقوق کارگران نانوا منوط به افزایش قیمت نان بوده است، گفت: هرچند این اقدام صورت قانونی پیدا کرده است اما باید قبول کرد که معلق نگهداشتن وضعیت مزدی کارگران نانوا با اصول قانون اساسی تعارض دارد.

این فعال صنفی کارگری همچنین گفت: تداوم تاخیر در افزایش مزد کارگران خباز با توجه تبعات تورمی مربوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عقلانی و انسانی نیست.

یزدانی با اشاره به شائبه ثابت ماندن قیمت نان در سال ۹۳ به قصد کنترل پیامدهای احتمالی فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: ثابت ماندن قیمت نان طبعا ارتباطی با مزد کارگران خباز ندارد اما کارفرمایان نانوایی‌ها و دولت با همکاری یکدیگر سعی می‌کنند این عرف غیرقانونی را مشروع جلوه دهند.

به باور یزدانی در دو سال گذشته که دستمزد کارگران خباز افزایش نیافته است، کارگران نانوا بخشی از دستمزد خود را در قالب یارانه به جامعه پرداخت کرده‌اند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خباز کشور در پایان از وزیر کار خواست معضل مزدی کارگران شاغل در نانوایی ها را حل کند.

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا