ویدئو

بردگی کودکان ۵۰۰ دلاری توسط شیوخ امارات

شبی رسید که در آرزوی صبح امید
هزار عمر دگر باید انتظار کشید
در آستان سحر ایستاده بود گمان
سیاه کرد مرا آسمان بی خورشید
هزار سال ز من دور شدستاره ی صبح
ببین کزین شب ظلمت جهان چه خواهد دید…

دهکده جهانی‌، دوره دیکتاتوری مطلق سرمایه داری

مرحله کنونی حاکمیت امپریالیسم که “به نام جهانی‌ سازی” یا “دهکده کوچک جهانی” نامیده می شود، چیزی نیست جز دیکتاتوری مطلق سرمایه امپریالیستی بر جهان، دیکتاتوری مطلقی‌ که همه اجزای ریز و درشت زندگی‌ بشر را طراحی‌ و تعیین می‌کند. حاکمان کشور های سرمایه داری  می خواهند آرزوها را بکشند زیرا خود قادر به ایجاد یک آرمان واقعی نیستند .

تلاش حاکمیت امپریالیسم این است که  همه تولیدات مادی و فرهنگی‌ جهان را انحصاری کرده و مطابق با نیاز‌های امروز خود به همه چیز تغییر شکل دهد. واقعیتی که غیر قابل انکار است اینست که سرمایه داری را همچنان در قرن ۲۱ برده داری دایر کرده، چنانکه شیوخ امارات کودکان فقیر و بی پرست را تنها به  قیمت  ۵۰۰ دلار به انحصار خود درآورده و به بردگی وادار می کنند.

اگر خط اصلی این دوره، یعنی مرحله گذار جهان کنونی به سمت ” دهکده جهانی ” و ابعاد آن به روشنی دیده نشود، نمی توان رویدادهای مربوط به این دوره را بدرستی ارزیابی کرد.تنها مارکسیسم- لنیسیسم است که بشریت زحمتکش را با دورنمای  واقعی یک تمدن از جهت کیفیتی به کلی نو، رو به رو ساخته است .

 

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا