زحمتکشان

به استقبال اول ماه مه

                        

سرود انترناسیونال

برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی           جوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی…

در ایران سرود انترناسیونال چندین بار به زبان فارسی ترجمه شده است. اولین بار ابوالقاسم لاهوتی ، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی این سرود را به فارسی ترجمه کرد.

این ترجمه به این صورت است:

برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگیجوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی
باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بندوآنگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هرچیز گردند
روز قطعی جدال است آخرین رزم ماانترناسیونال است نجات انسان‌ها
برما نبخشند فتح و شادی ، خدا نه شه نه آسمانبا دست خود گیریم آزادی در پیکارهای بی امان
تا ظلم از عالم بروبیم نعمت خود آریم به کفدمیم آتش را و بکوبیم تا وقتیکه آهن گرم است
روز قطعی جدال است آخرین رزم ماانترناسیونال است نجات انسان‌ها
تنها ما توده جهانی، اردوی بیشمار کارداریم حقوق جهانبانی نه که خونخواران غدار
غرد وقتی رعد مرگ آور بر دژخیمان و رهزناندر این عالم بر ما سراسر تابد خورشید نور افشان
روز قطعی جدال است آخرین رزم ماانترناسیونال است نجات انسان‌ها
Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا