زحمتکشان

در آستانه اول ماه مه، روز جهانیِ کارگر، روز جهانیِ زحمتکشان

شعر ( اول ماه مه ) یکی از اشعار رفیق شهید توده ای حسن حسین پور تبریزی، از رهبران جنبش سندیکایی ایران است که دربهار ۱۳۳۸ سروده شده است. رفیق حسن حسین پور تبریزی بدست مزدوران رژیم ولایت فقیه زیر شکنجه های وحشیانه به شهادت رسید.“در ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ جلادان جسم نیمه جانش را برای آخرین بار به بیمارستان دکتر شریعتی رساندند. در بدن این مرد ۵۸ ساله که به اندازهٴ جسم رنجور یک کودک شش، هفت ساله تحلیل رفته بود یک جای سالم پیدا نبود. روی بدن او خصوصا سینه و پشتش، تمام جاهای سوزن یا سوختگی های عمیق بود. تازه معنای دو کلمه حرف او «جهنم واقعی» برای پرستارها و دکتر آشکارشد.”...

اول ماه مه

بیایید عهد پیشین را بیاد آریم

امید رفتگان را تازه گردانیم

دراین فرخُنده جشن ماه می جام نخستین را

بیاد آن رفیق، یا آن شهید خلق ما نوشیم

که در این نو بهار ما

اگر بس سُرخ گل، بس لاله خواهد رُست

زخون پاک ایشان مایه خواهد داشت

*  *   *

جهان پیر ما یاران

امید و آرزوهای جوان دارد

ولی افسوس

که این جنگاور پیر و امید افروز ملت ها

نشد سالی که داغی را بداغ ما نیافزاید

جهان میخواهد این رسم کهن را ما براندازیم

« فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم»

بدین شهر ستم گستر بساط عدل و علم آریم

«که دست افشان غزل خوانیم و پا کوبان سراندازیم»

***

شما ای همرهان با هرکلام اتحاد و هر سرود خوش

طلوع آفتاب آرزو ها را

به جان ها مژده می آرید

رسد آن روزگارخوش که دنیا را جوان سازیم

درفش کاوه را با رأی و فتوای زمان خود

بدشت و کوه و دریاها بیافرازیم

رسد آن روزگار خوش

که فارغ ازغم نان و ستمهای توان فرسای امروز

زحاصل بخشی کارخود و عدل زمان اقتدار خود

به رسم حافظ شیراز

همیشه « گل برافشانیم و می درساغراندازیم »

و یاد آن رفیقان را

که جان را جام فتح مردمان کردند

سرودی جاودان سازیم

***

        یادش گرامی و راهش پُر رهرو باد!

  

     

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا