گوناگون

تولید در کارخانه قند کامیاب دوباره متوقف شد

«۱۵۰ کارگر به دلیل تعطیلی‌های مکرر کارخانه امنیت شغلی‌شان را در مخاطره می‌بینند./ انباشت بدهی‌ها به سازمانهای مختلف یکی از عوامل توقف تولید در این کارخانه است./ حق بیمه ۲ ماه از سال ۹۲ و ۲ ماه از سال ۹۳ به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.» …

یکی از کارگران کارخانه «قند کامیاب» در شهرستان خمینی شهر اصفهان از تعطیلی موقت این واحد تولیدی در پی کمبود مواد اولیه تولید خبر داد و گفت: این واحد از ۳۱ تیرماه سال جاری هیچگونه تولیدی ندارد.

این کارگر که نخواست نامش فاش شود در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: کارخانه قند کامیاب که به علت کمبود مواد اولیه تولید و قطعی گاز و برق از بهمن‌ماه سال گذشته به حالت تعطیل درآمده بود با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مجددا شروع به تولید کرد. این کارخانه در سه ماهه گذشته تا ۳۱ تیر ماه بدون وقفه، تولید داشته است.
او با بیان اینکه کارگران از مشکلات کارخانه قند کامیاب بی‌اطلاعند افزود: طی ۱۴ روز گذشته کارگران در محیط کار خود حاضر می‌شوند اما مواد اولیه تولید برای کار وجود ندارد.
نماینده کارگران با بیان اینکه این واحد بیش از ۱۵۰ کارگر دارد که به دلیل تعطیلی‌های مکرر کارخانه امنیت شغلی‌شان را در مخاطره می‌بینند، افزود: اگر این تعطیلی‌ها ادامه پیدا کند کارگران انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند.
این کارگر انباشت بدهی‌ها به سازمانهای مختلف را یکی از عوامل توقف تولید در این کارخانه دانست و در این زمینه افزود: با ورود سرمایه گذار جدید بخش زیادی از بدهی‌های کارخانه به سازمانهای مختلف دولتی پرداخت شد و در این زمینه تا حدودی مشکلات کارخانه مرتفع شده است.
او در خصوص مطالبات کارگران گفت: کارگران قند کامیاب حقوق دی و بهمن ماه سال ۹۲، بعلاوه حقوق تیرماه سال جاری را دریافت نکرده‌اند.
وی همچنین در مورد معوقات بیمه‌ای همکاران خود اظهار داشت: حق بیمه ۲ ماه از سال ۹۲ و ۲ ماه از سال ۹۳ به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده اما سرمایه گذار جدید قول پرداخت این مبلغ را داده است.
این کارگر یادآور شد: در گذشته کارخانه قند کامیاب به سازمان تامین اجتماعی بیش از یک میلیارد تومان بدهکار بود که این موضوع باعث شده این سازمان به بهانه پرداخت نشدن طلب‌اش، با اعمال فشار به کارگران از تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی آنان خودداری کند اما خوشبختانه با واریز بخش زیادی از مطالبات بیمه‌ای کارگران به تامین اجتماعی هم اکنون دفترچه‌های در مانی کارگران اعتبار دارد.

کارفرما: تعطیلی بدلیل مشکل ورود مواد خام است

در این رابطه «پور احمد» مدیر کارخانه قند کامیاب ضمن بیان موقتی بودن توقف تولید در این واحد تولیدی دلیل آن را مشکلاتی در خصوص وادرات شکر خام اعلام کرد.
او با بیان اینکه با ورود سرمایه گذار جدید مشکلات این واحد تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است افزود: این کارخانه حدود یک میلیارد تومان شکر خام خریداری کرده است اما وقفه بوجود آمده در تولید کارخانه به دلیل مشکلاتی است که در زمینه ورود این مواد به داخل کشور وجود دارد.
او گفت: بخش دیگری از مشکلات قند کامیاب مربوط به فروش قندهای تولیدی این واحد در سه ماهه گذشته است که هم اکنون در انبارهای کارخانه انبار شده است.

یکی از کارگران کارخانه «قند کامیاب» در شهرستان خمینی شهر اصفهان از تعطیلی موقت این واحد تولیدی در پی کمبود مواد اولیه تولید خبر داد و گفت: این واحد از ۳۱ تیرماه سال جاری هیچگونه تولیدی ندارد.

این کارگر که نخواست نامش فاش شود در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: کارخانه قند کامیاب که به علت کمبود مواد اولیه تولید و قطعی گاز و برق از بهمن‌ماه سال گذشته به حالت تعطیل درآمده بود با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مجددا شروع به تولید کرد. این کارخانه در سه ماهه گذشته تا ۳۱ تیر ماه بدون وقفه، تولید داشته است.
او با بیان اینکه کارگران از مشکلات کارخانه قند کامیاب بی‌اطلاعند افزود: طی ۱۴ روز گذشته کارگران در محیط کار خود حاضر می‌شوند اما مواد اولیه تولید برای کار وجود ندارد.
نماینده کارگران با بیان اینکه این واحد بیش از ۱۵۰ کارگر دارد که به دلیل تعطیلی‌های مکرر کارخانه امنیت شغلی‌شان را در مخاطره می‌بینند، افزود: اگر این تعطیلی‌ها ادامه پیدا کند کارگران انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند.
این کارگر انباشت بدهی‌ها به سازمانهای مختلف را یکی از عوامل توقف تولید در این کارخانه دانست و در این زمینه افزود: با ورود سرمایه گذار جدید بخش زیادی از بدهی‌های کارخانه به سازمانهای مختلف دولتی پرداخت شد و در این زمینه تا حدودی مشکلات کارخانه مرتفع شده است.
او در خصوص مطالبات کارگران گفت: کارگران قند کامیاب حقوق دی و بهمن ماه سال ۹۲، بعلاوه حقوق تیرماه سال جاری را دریافت نکرده‌اند.
وی همچنین در مورد معوقات بیمه‌ای همکاران خود اظهار داشت: حق بیمه ۲ ماه از سال ۹۲ و ۲ ماه از سال ۹۳ به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده اما سرمایه گذار جدید قول پرداخت این مبلغ را داده است.
این کارگر یادآور شد: در گذشته کارخانه قند کامیاب به سازمان تامین اجتماعی بیش از یک میلیارد تومان بدهکار بود که این موضوع باعث شده این سازمان به بهانه پرداخت نشدن طلب‌اش، با اعمال فشار به کارگران از تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی آنان خودداری کند اما خوشبختانه با واریز بخش زیادی از مطالبات بیمه‌ای کارگران به تامین اجتماعی هم اکنون دفترچه‌های در مانی کارگران اعتبار دارد.

کارفرما: تعطیلی بدلیل مشکل ورود مواد خام است

در این رابطه «پور احمد» مدیر کارخانه قند کامیاب ضمن بیان موقتی بودن توقف تولید در این واحد تولیدی دلیل آن را مشکلاتی در خصوص وادرات شکر خام اعلام کرد.
او با بیان اینکه با ورود سرمایه گذار جدید مشکلات این واحد تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است افزود: این کارخانه حدود یک میلیارد تومان شکر خام خریداری کرده است اما وقفه بوجود آمده در تولید کارخانه به دلیل مشکلاتی است که در زمینه ورود این مواد به داخل کشور وجود دارد.
او گفت: بخش دیگری از مشکلات قند کامیاب مربوط به فروش قندهای تولیدی این واحد در سه ماهه گذشته است که هم اکنون در انبارهای کارخانه انبار شده است.

یکی از کارگران کارخانه «قند کامیاب» در شهرستان خمینی شهر اصفهان از تعطیلی موقت این واحد تولیدی در پی کمبود مواد اولیه تولید خبر داد و گفت: این واحد از ۳۱ تیرماه سال جاری هیچگونه تولیدی ندارد.

این کارگر که نخواست نامش فاش شود در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: کارخانه قند کامیاب که به علت کمبود مواد اولیه تولید و قطعی گاز و برق از بهمن‌ماه سال گذشته به حالت تعطیل درآمده بود با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مجددا شروع به تولید کرد. این کارخانه در سه ماهه گذشته تا ۳۱ تیر ماه بدون وقفه، تولید داشته است.
او با بیان اینکه کارگران از مشکلات کارخانه قند کامیاب بی‌اطلاعند افزود: طی ۱۴ روز گذشته کارگران در محیط کار خود حاضر می‌شوند اما مواد اولیه تولید برای کار وجود ندارد.
نماینده کارگران با بیان اینکه این واحد بیش از ۱۵۰ کارگر دارد که به دلیل تعطیلی‌های مکرر کارخانه امنیت شغلی‌شان را در مخاطره می‌بینند، افزود: اگر این تعطیلی‌ها ادامه پیدا کند کارگران انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند.
این کارگر انباشت بدهی‌ها به سازمانهای مختلف را یکی از عوامل توقف تولید در این کارخانه دانست و در این زمینه افزود: با ورود سرمایه گذار جدید بخش زیادی از بدهی‌های کارخانه به سازمانهای مختلف دولتی پرداخت شد و در این زمینه تا حدودی مشکلات کارخانه مرتفع شده است.
او در خصوص مطالبات کارگران گفت: کارگران قند کامیاب حقوق دی و بهمن ماه سال ۹۲، بعلاوه حقوق تیرماه سال جاری را دریافت نکرده‌اند.
وی همچنین در مورد معوقات بیمه‌ای همکاران خود اظهار داشت: حق بیمه ۲ ماه از سال ۹۲ و ۲ ماه از سال ۹۳ به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده اما سرمایه گذار جدید قول پرداخت این مبلغ را داده است.
این کارگر یادآور شد: در گذشته کارخانه قند کامیاب به سازمان تامین اجتماعی بیش از یک میلیارد تومان بدهکار بود که این موضوع باعث شده این سازمان به بهانه پرداخت نشدن طلب‌اش، با اعمال فشار به کارگران از تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی آنان خودداری کند اما خوشبختانه با واریز بخش زیادی از مطالبات بیمه‌ای کارگران به تامین اجتماعی هم اکنون دفترچه‌های در مانی کارگران اعتبار دارد.

کارفرما: تعطیلی بدلیل مشکل ورود مواد خام است

در این رابطه «پور احمد» مدیر کارخانه قند کامیاب ضمن بیان موقتی بودن توقف تولید در این واحد تولیدی دلیل آن را مشکلاتی در خصوص وادرات شکر خام اعلام کرد.
او با بیان اینکه با ورود سرمایه گذار جدید مشکلات این واحد تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است افزود: این کارخانه حدود یک میلیارد تومان شکر خام خریداری کرده است اما وقفه بوجود آمده در تولید کارخانه به دلیل مشکلاتی است که در زمینه ورود این مواد به داخل کشور وجود دارد.
او گفت: بخش دیگری از مشکلات قند کامیاب مربوط به فروش قندهای تولیدی این واحد در سه ماهه گذشته است که هم اکنون در انبارهای کارخانه انبار شده است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا