فرهنگی

یادی از سنت اگزوپری فرانسوی

نصرت شاد: خلبان شهید ما، – نویسنده ای بود اومانیست /در مجموعه آثار او، داستان فلسفی افسانه ای “شازده کوچولو” جای خاصی دارد. کتاب “باد ، ماسه و ستارگان” یکی از مهمترین آثار ادبی قرن بیست است که برنده جوایز ادبی نیز شد. 

هفتاد سال پیش در پایان جنگ جهانی دوم، نویسنده و خلبان فرانسوی، اگزوپری، حین یک پرواز شناسایی اکتشافی سقوط کرد و کشته شد. جسدش را تاکنون نتوانسته اند پیدا کنند. آنتون سنت اگزوپری نام مستعار ماری روگر کنت است که میان سالهای ۱۹۴۴- ۱۹۰۰ زندگی نمود.

او از یک خانواده اشرافی مرفه برخاسته بود و در ابتدا به تحصیل رشته معماری پرداخت ولی بعدا به ترتیب – خلبان هواپیمای مسافربری، خلبان اداره پست، و سپس خلبان هواپیمای جنگی شد. او از سال ۱۹۴۱ مقیم و مهاجر آمریکا شده بود. سنت اگزوپری تجربیات و مشاهدات خلبانی اش را موضوع ادبیات انسانگرایانه نمود. او تصویری انسانی از جهان و عصر مدرن و صنعتی در آثارش به خواننده میدهد.

منقدین چپ در باره او مینویسند – گرچه اساس آثار و زندگی اش یک کوشش هومانیستی است ولی به دلیل خردگریزی، اریستوکراتی و نخبه گرایی، نظراتی منفی نسبت به زندگی ماشینی و مدرن دارد و در آثارش رنگهای بدبینی دیده میشوند. او به انتقاد از تمدن مکانیکی و صنعتی، و به طرفداری از عشق، اخلاق، برابری و وظیفه شناسی میپردازد.

غالب آثار او اتوبیوگرافیک هستند، از آنجمله / پیک جنوب، شازده کوچولو، پرواز شبانه، “باد، شن و ستارگان”و پرواز بسوی آراس. او به توصیف مشاهدات انسانی از طریق عملیات شخصی و قهرمانی میپردازد که اسیر شرایط جنگ و مزاحمت طبقاتی هستند.

در مجموعه آثار او، داستان فلسفی افسانه ای “شازده کوچولو” جای خاصی دارد. کتاب “باد ، ماسه و ستارگان” یکی از مهمترین آثار ادبی قرن بیست است که برنده جوایز ادبی نیز شد. از دیگر آثار او – یاد داشتهای روزانه ، شهری در کویر، نیروی جاذبه درونی، و خاطرات جنگ، هستند.

با این وجود او گاهی میان شرکت در مقاومت ضد فاشیستی و هواداری از آن، موضعی دوگانه داشت . وی موفق شد که پرسشهای اساسی هستی انسان را از نظر ادبی به نمایش بگذارد. او تجربیات شغل و زندگی شخصی خود را تبدیل به پرسش معنی زندگی نمود.

در کتاب “شازده کوچولو” او فلسفه زندگی خود را نشان میدهد. در کتاب “باد، شن و ستارگان” که مهمترین اثر ادبیات مشاهداتی بشمار میرود، او شرایط مرزی در مرگ و زندگی را نشان میدهد. کتاب پر خواننده “شازده کوچولوی” او تاکنون به بیش از پنجاه زبان ترجمه شده است. این کتاب اخلاقی، شناخت او از جهان اطراف وی است که سنبل دوستی و انسانیت نیز میباشد. سنت اگزوپری نقاش غالب کتابهای خود نیز بود.

Saint-Exupery , Anton 1900 – 1944

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا