گوناگون

بازداشت کارگران چاره ساز نیست، حق شان را بدهید!

در حالی که کارگران و فعالان سندیکایی کشور برای احقاق حقوق خویش به اعتراض،اعتصاب و تحصن روی می آورند.شماری از آن ها را دستگیر و به بازداشت گاه ها روانه می کنند. نیروهای امنیتی رژیم در حالی به فعالان کارگری کشور یورش آوردند که رئیس دولت ”تدبیر و امید“، با عوام فریبی از زمینه سازی برای ” ایجاد تشکل‌های مدنی، مردمی و انجمن‌های خاص در میان کارگران، آزاد و بدون مشکل باشد تا آنها بتوانند از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزاد خود صدایشان را به گوش مسئولان برسانند.“ سخن می گفت .رژیمِ ولایتِ فقیه، برای برون‌رفت از بحرانِ اقتصادی- سیاسی و تضمینِ بقایِ دیکتاتوری ولایی، با پیش‌بُردِ هرچه‌خشن‌ترِ برنامه‌های اقتصادِ نولیبرالیِ‌اش- که اجرای آن‌ها از زمان ریاستِ جمهوری رفسنجانی آغاز گردید-جذبِ سرمایه‌های کشورهای امپریالیستی و پیوستنِ کامل به “اقتصادِ جهانی“ را درنظر داشته و دارد.روحانی، قبل از انتخابات ریاستِ جمهوری، برای فریبِ کارگران و زحمتکشان، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش، در مواردی وعدۀ تبعیت از قانون و افزایشِ مزدِ کارگران بر اساسِ نرخ تورم و هزینه ”معاشِ یک خانوار ۴ نفره کارگری“ را داده بود.سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اطلاعیه ای تحت عنوان بازداشت کارگران چاره ساز نیست، حق شان را بدهید! پیرامون اعتصاب کارگران کارخانه ی کاشی سازی گیلانا و برخوردهای سرکوبگرانه ی با آن ها منتشر کرده است …

نتیجه‌ی گسترش فقر و فساد و تبعیض و دیگر شرارت‌های اقتصادی ناشی از تبه‌کاری مسولان حکومتی امثال مرتضوی‌ها و رحیمی‌ها و جهرمی‌ها و باندهای وابسته همچون باند مافیایی بابک زنجانی هم راستا با فشار تحریم‌های اقتصادی برون‌مرزی، زندگی مردم به ویژه خانواده‌های طبقات مفید اجتماعی نظیر کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا را در طی سالیان دراز دچار توفان‌های سهمگین کرده و جامعه را آبستن حرکات اعتراضی این طبقات به ویژه اعتراضات کارگری نموده است.
یکی از اعتراضات روزافزون کارگری این روزها، اعتراضات کارگران کارخانه‌ی کاشی‌سازی گیلانا در استان گیلان می‌باشد.
کارگران این کارخانه که همانند دیگر کارگران این مرز و بوم از مشکلات کاری و بی‌عدالتی‌های اجتماعی دچار رنج هر روزه بوده و فریادرسی هم نیافتند، برای دادخواهی و رسیدن به حق‌شان چون کارگران دیگر جوامع از حق اعتراض خود استفاده کرده و دست به اعتراض و اعتصاب زدند، اما متاسفانه به جای رسیدگی عادلانه به خواست‌های این کارگران ستمدیده، با همدستی کارفرما برایشان پرونده‌سازی شده و گروهی از آنان دستگیر می‌شوند.
عواملِ نابخردِ این جور روش‌های عقب‌مانده و سرکوب و بگیر و ببند باید بدانند استفاده از این‌گونه روش‌ها محکوم بوده و دوره‌اش مدت‌هاست به سرآمده و حاصلی جز ننگ و نفرت تاریخی برای فاعلانش ندارد.
پیروان آیین دادگری و آزادگی، داد‌خواهی کارگران را ارج می‌نهند و می‌پذیرند و به انجام می‌رسانند.
به امید روزی که در این سر‌زمین داد‌گری پیروز شود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا