گوناگون

عکسی که هیچ نشریه ای حاضر به انتشار آن نشد

اگر ما آنقدر بزرگ هستیم که بجنگیم باید توانایی نگاه کردن به آن را نیز داشته باشیم…

وقتی کنت جارکه این عکس را از یک سرباز عرافی که در جریان جنگ با کویت و در تلاش ناموفق برای بیرون آمدن از یک کامیون گرفت، تصور می کرد با انتشارش می تواند برای پایان دادن به جنگ و تغییر روش آمریکاییها در جریان جنگ موسوم به خلیج تلاش کند اما هیچ نشریه ای حاضر به انتشار این عکس نشد.
در این تصویر سرباز عراقی که تلاش می کرد خود را از کامیونی نحات دهد موفق نشد تا اینکه پیکرش سوخت و خاکستر شد. بعد ها در مصاحبه ای در سال ۱۹۹۱ عکاس این عکس گفت: اگر ما آنقدر بزرگ هستیم که بجنگیم باید توانایی نگاه کردن به آن را نیز داشته باشیم.
 پارسینه
Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا