گوناگون

مدنیت جامعه مجازات‌های خشن را نمی‌پذیرد

یک وکیل دادگستری گفت: هرچه سطح مدنیت در جامعه بالا رود جامعه مجازات‌های همراه با خشونت را نمی‌پذیرد در واقع مجازات‌ها باید انسانی باشد… مجازات در نفس و ماهیت خود یعنی تحمیل درد و رنج و عذاب بر بزهکار و این می‌تواند دریک نقطه با خشونت تلاقی کند. اما فرق مجازات و خشونت یا ارتکاب به جرایم خشن فقط در مجوز قانونی اعمال آن است…

هما داوودی در نشست چالش‌های رفع خشونت از حقوق داخلی که از سوی بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، گفت: مجازات در نفس و ماهیت خود یعنی تحمیل درد و رنج و عذاب بر بزهکار و این می‌تواند دریک نقطه با خشونت تلاقی کند. اما فرق مجازات و خشونت یا ارتکاب به جرایم خشن فقط در مجوز قانونی اعمال آن است.

وی ادامه داد: این مجوز ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد بسیاری نیز مجازات را زجر یا داغ گذاردن یا واژه‌های از این قبیل معنا کرده‌اند.

وی اظهار کرد: حقوق کیفری می‌تواند خشن باشد، تصور عمومی در بین حقوقدانان این است که حقوق کیفری خشن است، اما چه باید کرد که مرزهای مجازات در نوع خودش از خشونت تمیز داده شود و در اعمال مجازات حتی‌الامکان از خشونت پرهیز شود.

این وکیل دادگستری گفت: باید مجازات‌ها انسانی باشد؛ این مساله که به کدام یک از اهداف چهارگانه اعمال مجازات تکیه کنیم می‌تواند تا حدودی توجیه کننده اعمال این رنج و عذاب به مجرم باشد.

وی افزود: در طول تاریخ با توسعه‌ مدنی و ارتقای سطح مدنیت در جامعه درجه‌ خشونت جرایم کاسته شده و به موازات آن مشاهده می‌کنیم که مجازات‌ها نیز ملایم‌تر شده‌اند. اهداف انسانی مجازات مانند اصلاح و درمان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین انتقام جویی و کینه توزی نیز جای خود را به روش‌های معقول‌تری داده است. اما مظاهر و مصادیقی از اعمال تدابیر و مجازات‌های خشن یا شیوه‌های اجرای آ‌ن‌ها در قانون وجود دارد که بعضا می‌تواند حذف شود، اما به هر حال فراوانی و کمیت آن می‌تواند در تحلیل خشونت به کار رود.

وی تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی جدید در بعضی از موارد توانسته از درجه این سختی و شدت بکاهد که این خود بسیار قابل قبول است اما به موازات آن در بعضی از احکام نسبت به قانون قبل سخت‌گیرتر شده است.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «جنس مجازات جنس خشونت است» گفت: اصل مجازات را نمی‌توان حذف کرد، اما در نوع و کیفیت اجرایش می‌توان به کرامت انسان نزدیک شد. در واقع ما دیگر شاهد خشونت‌های قدیمی نیستیم و درمقابل مجازات‌های قدیمی نیز کاربردی ندارند.

امید سبز ایران

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا