زنان

زنان روستایی، نیروی محرک پیشرفت جهان

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی زنان روستایی، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ برابر با ۲۳ مهرماه گفت: «زنان روستایی به گونه‌ای دسته جمعی نیروی محرک پیشرفت دنیا هستند. اکثریت زنان روستایی برای معاش خود وابسته به منابع طبیعی هستند و ۴۰ درصد نیروی کار بخش کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند. هنگامی که ما به زنان روستایی امکان دسترسی به منابع مولد کشاورزی و طبیعی را بدهیم، آنان را توانمند ساخته‌ایم.»…

در پیام بان کی مون تاکید شد

زنان روستایی، نیروی محرک پیشرفت جهان

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی زنان روستایی، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ برابر با ۲۳ مهر ماه جاری گفت: زنان روستایی به گونه‌ای دسته جمعی نیروی محرک پیشرفت دنیا هستند.

در پیام بان کی مون آمده است: «باید از این توان برای دستیابی به سه هدف به هم تنیده در سال آینده مشتمل بر شتاب بخشیدن تلاش هایمان به سوی آرمان‌های توسعه هزاره، ارائه تصویر نوینی برای توسعه پایدار و به ثمر رساندن توافق جهانی آب و هوایی معنی دار استفاده نماییم.

اکثریت زنان روستایی برای معاش خود وابسته به منابع طبیعی هستند. آنان ۴۰ درصد نیروی کار بخش کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند. هنگامی که ما به زنان روستایی امکان دسترسی به منابع مولد کشاورزی و طبیعی را بدهیم، آنان را توانمند ساخته‌ایم.

در عوض زنان روستایی می‌توانند بیشتر به کاهش گرسنگی و تقویت توان جوامع خود برای رویارویی با اثرات تغییرات آب و هوایی، فرسایش خاک و مهاجرت کمک کنند که این امور به نفع همه است.»

ایسنا

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا