گوناگون

دختر موسوی: میل جنتی به زدن و کشتن سالها پیش به ما اثبات شده بود

دختر موسوی: میل جنتی به زدن و کشتن سالها پیش به ما اثبات شده بود / کجاست سند آن یک میلیارد دلاری که ادعا کردند از عربستان گرفته شده؟ / ما شاهد بودیم که وی چگونه آن کودک را شکنجه میکرد…

نرگس موسوی، دختر میرحسین و رهنورد، با انتشار متنی در فیس بوک خود به اظهارات اخیر احمد جنتی در یک برنامه تلویزیونی پاسخ داد.

به گزارش کلمه، دختر موسوی با یادآوری ادعاهای قبلی جنتی درباره اینکه سران فتنه! یک میلیارد دلار از عربستان پول گرفته بودند، به فراموشی سپردن عامدانه این اتهام کذب از سوی اقتدارگرایان را متذکر شد و نوشت: البته سندش را هرگز منتشر نکردند و حرفی هم از آن زده نشد.

وی همچنین به یاداوری خاطراتی از کودکی خود پرداخت و جنتی نوه اش را شکنجه می کرد، و نوشت: قساوت قلب و میل ایشان به زدن و کشتن، سال ها پیش از این به ما اثبات شده بود.

متن این یادداشت در ادامه می آید:

دوستان و همراهان

در صورت استفاده از نیروی تعقل و برخورداری از تحلیل درست از شرایط جامعه و جایگاه خود و استفاده مفید از ویژگی ممتاز بشر که همان اندیشیدن و در نتیجه مفید بودن برای اجتماع است، ذهن دچار هذیان گویی و تکرار اباطیل نمیشود..

واین چنین نمیشود که از مهم ترین رسانه ملی..هذیان گویی فردی پخش شود که در درجه اول خود خدا پنداریش حیرت زده میکند مخاطب را و بعد هم اصرار شک برانگیز او بر اجرای حکمی که کاسبگران واژه فتنه این روزها برای خاموش کردن وجدان خودشان، زیاد به کار میبرند…

به راستی اگر حوادث تلخ ۵ سال گذشته نبود، بسیاری از مردمانی که هیاهو کنان و بر سر زنان تریبون های حق الناس را اشغال کرده اند، فریاد از چه میکردند و از کدام درد نداشته و شکم سیریشان مینالیدند؟

آیا با توجه به مهلت فردایی که کهولت سن و جبر طبیعت که همان مرگ است و حضور در پیشگاه خداوند و جا گذاشتن تنها نامی برای تاریخ و دادگاه اذهان مردم آینده، از آنها گرفته خواهد شد بهتر نیست تمامی پست هایش را به مردم و شایستگان پس بدهند و از محضر مردم و کسانی که چنین جاهلانه به آنها میتازند عذر خواهی کنید؟

آیا بهتر نیست پیش از مقایسه دیکتاتور فاشسیت ایتالیا با محصورین، اندکی تاریخ مطالعه بفرمایند و آن وقت تفاوت واضح دیکتاتوری فاشیست را با زندانیان محصور که نه به دنبال قدرت و بلکه به گفته خود تنها همراه معترضین به نتایج انتخاباتی بودند که به شکل مدنی و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراض خود را نشان میدادند..به راحتی متوجه میشوند.

حرف از حمایت از بیرون کشور گفته شد و پیش از این نیز اصرار بر داشتن سندی بود در اثبات گرفتن یک میلیارد دلار به قول خودشان سران فتنه از آمریکا و از طریق عربستان سعودی که البته سندش را هم هرگز منتشر نکردند و حرفی هم از آن زده نشد و این صحبت نیز ادامه همان صحبت های بی سند و مدرکی و بهتان هایی است که زدند و غافل از اینکه مردم آگاه تر از این هستند که تحت تاثیر چنین اکاذیبی قرار بگیرند و این گونه سخنان سخت بی پایه و اساس است و کهنه و نخ نما…البته وجدان اکثریت مردم و حافظه تاریخیشان، نه صاحب منصبان و موج سواران ورزیده بحران سال ۸۸ بهتر میتوانند قضاوت کنند.

قابل ذکر است قساوت قلب و میل ایشان به زدن و کشتن، سال ها پیش از این به ما اثبات شده بود. گفتنی های زیادی هست از زمانی که از قضای روزگار همسایه دیوار به دیوار این مرد کهن سال بودیم و شاهد شکنجه نوه خردسالش . همان کودکی که پدر و مادر مجاهد خلقش در درگیری هایی کشته شده بودند ـــ نمونه بارز کودک آزاری ایشان ـــ هنوز گوش من پر است از فریادهای نوه اسیر در دست پدربزرگ، من که آن زمان خود خردسال بودم و وحشت زده از فریاد های آن نوه یتیم که زیر شیلنگ و سیخ داغ توسط پدرو مادربزرگ کتک میخورد و شکنجه میشد…

و

شغالی گر،
ماه بلند را دشنام گفت ـ
پیرانشان مگر نجات از بیماری را
تجویزی این چنین فرموده بودند.
فرزانه در خیال خودی اما،
آنکه به تندر پارس می‌کند.
گمان مدار که به قانون بوعلی حتی
جنون را نشانی از این آشکاره تر
به دست کرده باشند
کلمه-خودنویس-بالاتین

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا