گوناگون

جلال سربندی اجرا کنندۀ حکم قصاص ریحانه جباری در آلمان دستگیرشد

جلال سربندی فرزند مرتضی سربندی که حکم قصاص ریحانه جباری را، با توجه به مبهم بودن پرونده انجام داد، بلافاصله پس از اجرای حکم ریحانه جباری، برای خرید دارو با ۲ تن‌ از همکارانش به آلمان سفر نموده بود در شهر فرانکفورت دستگیر و به بازداشتگاه پلیس هدایت گردیدند…

دستگیریه جلال سربندی اجرا کنندۀ حکم قصاص ریحانه جباری در آلمان
.10711102_979954402032429_966110567615579463_nهمراهان جلال سربندی، دونفر از افراد حفاظت و اطلاعات سپاه هستند که به صورت پوششی به عنوان مدیران شرکت وارد کننده دارو در ایران، به آلمان آمده بودند.هر سه‌ توسط پلیس سیاسی و امنیتی‌ آلمان در تاریخ ۵ آبان ساعت ۱۶ در شهر فرانکفورت دستگیر و بعد از مراحل بازجویی به دستور دادستان کل آلمان فدرال، بازداشت موقت گردیدند.

افراد بازداشت شده جلال عبدالعلی سربندی، حمید کریمی‌، علی‌ میر هاشمی هستند که، بعد از بررسی مشخص گردید نامبردگان مبلغ ۹۸۷/۵۰۰ یورو دارو خریداری کرده بودند، که قرار بوده توسط کشتی‌، از هامبورگ وارد ایران بشود،.

اموال فوق بدلیل نبودن برگه هایِ بازرگانی و دیگر اوراقِ مربوطه، توقیف و مصادره شده اند و نامبردگان تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده تحت نظر پلیس آلمان خواهند بود.

 

کیهان نوین

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا