گوناگون

شکاف جنسیتی ایران؛ رتبه ۱۳۷در گزارش مجمع جهانی اقتصاد

در واقع از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون یعنی از زمانیکه مجمع جهانی اقتصاد، کار سنجش و انتشار گزارش سالانهٔ چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در جهان را آغاز کرد، وضعیت شکاف جنسیتی در ایران هر سال و همواره در نازل‌ترین رتبه‌ها و انتهای جدول ارزیابی شده است…

azadizananbarabarihamegan

 

در گزارش سالانه «مجمع جهانی اقتصاد» درباره چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در جهان، کشورهای اسکاندیناوی در صدر قرار گرفته‌اند.

«شاخص سالانه جهانی شکاف جنسیتی» که روز ششم آبان منتشر شد،‌ چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در ۱۴۲ کشور را ارزیابی کرده که از این لحاظ ایران در انتهای جدول قرار گرفته است.

وضعیت شکاف جنسیتی در ایران که در گزارش سال ۲۰۱۴ مجمع جهانی اقتصاد در رتبهٔ ۱۳۷ و تنها خفیف‌تر از مالی، سوریه، چاد، پاکستان و یمن در قعر جدول ارزیابی شده است در گزارش سال پیش، سال ۲۰۱۳ میلادی نیز در میان ۱۳۶ کشور بررسی شده در رتبهٔ ۱۳۰ قرار گرفته بود.

در واقع از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون یعنی از زمانیکه مجمع جهانی اقتصاد، کار سنجش و انتشار گزارش سالانهٔ چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در جهان را آغاز کرد، وضعیت شکاف جنسیتی در ایران هر سال و همواره در نازل‌ترین رتبه‌ها و انتهای جدول ارزیابی شده است.

wordceonomicدر گزارش سال ۲۰۱۲، رتبهٔ ۱۲۷ از میان ۱۳۵ کشور بررسی شده، سال پیش از آن، سال ۲۰۱۱، ۱۲۵،‌ سال ۲۰۱۰، ردهٔ ۱۲۳ در میان ۱۳۴ کشور، یکسال پیش از آن، در سال ۲۰۰۹، رتبهٔ ۱۲۸، سال ۲۰۰۸، ردهٔ ۱۱۶ از جمع ۱۳۰ کشور مورد مطالعه، سال ۲۰۰۷، رتبهٔ ۱۱۸ در بین ۱۲۸ کشور و سال ۲۰۰۶، ردهٔ ۱۰۸ میان ۱۱۵ کشور ارزیابی شده بود.

طی این سالها، وضعیت شکاف جنسیتی در ایران از لحاظ وخامت تنها بین حداکثر ۱۴ تا حداقل پنج پله فاصله از انتهای جدول در نوسان بوده است.

گزارش سالانه «مجمع جهانی اقتصاد» درباره چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در جهان بر پایه بررسی و ارزیابی چهار زمینه بنیادی در کشورهای گوناگون تهیه می شود. این زمینه‌ها عبارتند از: مشارکت و فرصت اقتصادی، دستیابی به امکانات آموزشی، بهداشت و بقا، توانمندی سیاسی.

در گزارش امسال، وضعیت مشارکت و فرصت اقتصادی برای زنان در ایران در رتبه ۱۳۹، وضعیت دستیابی به امکانات آموزشی در رتبه ۱۰۴، وضعیت بهداشت و بقا در رتبه ۸۹ و وضعیت توانمندی سیاسی زنان در ایران در رتبه ۱۳۵ سنجیده شده که از امتیازات این چهار حوزه، معدل و رتبه کلی ۱۳۷ حاصل شده است.

در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد پیرامون چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در جهان، آلمان در ردهٔ ۱۲،‌ فرانسه ۱۶، آمریکا ۲۰، بریتانیا ۲۶، کوبا ۳۰، اسرائیل ۶۵، ایتالیا ۶۹، روسیه ۷۵، چین ۸۷ و هند در رتبهٔ ۱۱۴ ارزیابی شده‌اند.

این در حالی است که در گزارش سال ۲۰۱۴ «شاخص جهانی شکاف جنسیتی»هر پنج کشور حوزهٔ نوردیک، ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد و دانمارک به ترتیب در رده‌های اول تا پنجم و در پی آنها نیکاراگوئه، رواندا، ایرلند، فیلیپین و بلژیک در جمع ۱۰ کشور رأس جدول جای گرفته‌اند.

 

ندای سبز آزادی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا