زنان

پیام تشکیلات دمکراتیک زنان ایران به فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان و دیگر سازمان های مترقی زنان جهان

توجه شما را به تصویب طرح های زن ستیزانه که در مجلس ایران جریان دارد، طرح هائی مثل «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» یعنی دادن مجوز قانونی برای ارعاب و سرکوب ددمنشانه زنان به بنیادگرایان با استفاده از اهرم های مذهبی و دیگر طرح های ارتجاعی که حذف زنان از عرصه های اقتصادی و اجتماعی را هدف گرفته تا کنترل بدن و زندگی و کار زنان را در اختیار داشته باشد، مثل طرح «صیانت در حریم عفاف و حجاب» ( محدودیت بی سابقه برای نیروی کار زنان و راندن آنان از محیط های کار به بهانه «حفظ حجاب» و نیز اعمال محدودیت در ساعات کاری زنان) ، قانونی کردن منع استخدام زنان مجرد… جلب می کنیم.

به فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان

رفقا و دوستان گرامی!

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران ، ضمن درود فراوان به هیئت رئیسه و اعضای محترم فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان، نگرانی عمیق خود را از تشدید خشونت های ضد انسانی و دولتی علیه زنان کشورمان اعلام می دارد. تلاش های تازه و اعمال واپسگرایانه در حوزه قانون گذاری و حقوقی و سرکوب وحشیانه زنان در شکل های مختلف ، که هم اکنون در میهن ما نضج گرفته است مثل پاشیدن اسید بر صورت زنان و سکوت و بی تفاوتی رژیم همراه با حمایت های قانونی در جهت ارتکاب بیشتر این گونه اعمال وحشیانه ، ادامه همان سیاست های قرون وسطائی رژیم است ، تا زنان را هر چه بیشتر از عرصه های عمومی حذف و به خانه نشینی و تسلیم در برابر افکار مرتجعان حاکم وا دارد.
در این رابطه توجه شما را به تصویب طرح های زن ستیزانه اخیر که در مجلس ایران جریان دارد، طرح هائی مثل «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» یعنی دادن مجوز قانونی برای ارعاب و سرکوب ددمنشانه زنان به بنیادگرایان با استفاده از اهرم های مذهبی و نیز دیگر طرح های ارتجاعی که حذف زنان از عرصه های اقتصادی و اجتماعی را هدف گرفته تا کنترل بدن و زندگی و کار زنان را در اختیار داشته باشد، جلب می کنیم . طرح هائی مثل «صیانت در حریم عفاف و حجاب» ( محدودیت بی سابقه برای نیروی کار زنان و راندن آنان از محیط های کار به بهانه «حفظ حجاب» و نیز اعمال محدودیت در ساعات کاری زنان) ، قانونی کردن منع استخدام زنان مجرد، لایحه ازدیاد جمعیت ( فرمان فرزند آوری برای زنان صادر کردن بدون توجه به سیاست های جمعیتی و وضع وخیم اقتصادی مردم که نتیجه سیاست های نولیبرالی است )، جداسازی جنسیتی و محروم کردن دختران در بسیاری از رشته های دانشگاهی در کنار وضع قوانین ارتجاعی علیه حقوق زنان ( طرح هائ مردسالارانه برای ترویج چند همسری و حتی ازدواج پدرخوانده با فرزند ، که یادگار قوانین منسوخ برده داری است و .. ) نمونه ای چند از این سیاست ها و تلاش های مذبوحانه ای است که امروزه علیه زنان میهن ما اعمال و اجرا می شود.
حمله های اسید پاشی بر صورت دختران، که در هفته های اخیر بطور زنجیره ای در اصفهان رخ داد، و سکوت سوال برانگیز و بی تفاوتی رژیم نسبت به این جنایت ها و کم اهمیت دانستن آن در کنار کارزار تبلیغاتی مرتجعان حاکم بر ضد معترضان این جنایت ضد بشری و دستگیری آنان – مثل دستگیری مهدیه گرو و خبرنگارانی که به بازتاب حمله وحشیانه اسید پاشی در جامعه پرداختند – از حمایت های آشکار و پنهان حاکمیت سیاسی ایران با این سیاست های داعش گونه حکایت دارد.
دوستان و رفقای عزیز!

همان طور که در اسناد کنفرانس پکن آمده، زنان از اولین قربانیان خشونت و به ویژه خشونت های دولتی هستند و اعمال خشونت های قرون وسطائی تحت لوای مذهب، نیز تازگی ندارد. جنایت طالبان در افغانستان و داعش در منطقه علیه زنان و سیاست های زن ستیزانه جمهوری اسلامی نمونه های بارز این سیاست با استفاده از احکام و دستورات مذهبی است . سیاست سرکوب زنان و هراس افکنی در جامعه و وا دار کردن آنان به خانه نشینی، از فردای پیروزی انقلاب در ایران شروع شد تا این نیروی عظیم را که پا به میدان گذاشته بودند، دوباره به کنج خانه ها بازگردانند و این تلاش را به کمک قوانین ارتجاعی و طرح های زن ستیز انجام داده و میدهند.
هراس افکنی و وادارکردن زنان به خانه نشینی و تسلیم در برابر عقاید قرون وسطائی به کمک ماشین سرکوب و قوانین ضد زن از سیاست های رایج جمهوری اسلامی ایران بوده که همواره توسط ولی فقیه ، نماینده خدا بر زمین، تعیین و هدایت شده است. اسید پاشی ها و خشونت های وحشیانه اخیر نیز ناشی از همین سیاست های مردسالارانه و ضد انسانی واپسگرایان در حاکمیت ، به ویژه شخص ولی فقیه – خامنه ای – است که سیاست های راهبردی نظام در باره زنان را تعیین و دستگاه ها را موظف به اجرای آن می کند . آیت اله خامنه ای در ماههای اخیر به کرات از خانه نشستن زنان و وظیفه فرزند آوری و در خدمت همسر بودن داد سخن رانده و دستگاههای اجرائی و قانون گذاری و قوه قضائیه ( سرکوب ) را در این راستا فعال نموده است .
نیروهای مترقی و احزاب و سازمان های مردمی در حوادث اخیر با دادن اعلامیه ها و بیانیه ها خواهان جلوگیری از این فاجعه انسانی و دستگیری و مجازات نه تنها عاملان بلکه آمران این جنایت شده اند. زنان مبارز و شجاع ایران در کنار سایر نیروهای مردمی این فاجعه را محکوم کرده و خواستار آن هستند که تصویب و تهیه طرح های ضد حقوق زن پایان یابد و قوه قضائیه به جای برخورد با زنان به برخورد با آمران و عاملان اسید پاشی بپردازد.
آنان خواستار آنند که همه معترضان به این جنایت از جمله فعال امور زنان و مدنی، خانم مهدیه گلرو ،هرچه زودتر آزاد شوند.
رفقای گرامی !

ما از شما می خواهیم ضمن محکوم کردن این اعمال وحشیانه و همبستگی با مبارزه زنان ایران که در شرایطی سخت و با تمام تبعیض های جنسیتی و طبقاتی پیکار نابرابر خود را به پیش می برند در عین حال برای حضور در فضاهای عمومی به ویژه حضور در عرصه های اقتصادی ، تحصیلی، علمی و فرهنگی با محدودیت های روز به روز بیشتری مواجه و سرکوب و زندان، پاسخ اعتراضات آنان است، صدای زنان پیکارگر ایران را به گوش جهانیان برسانید . اعتراض به نقض خشن حقوق زنان در ایران به ویژه اعتراض به اعمال ضد انسانی و ضد حقوق بشری اخیر در اصفهان، چه از طرف مردم و نیروهای مترقی ایران و نیز همبستگی و پشتیبانی نیروهای مترقی جهان از جمله فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان با مبارزات زنان، دست حاکمیت قرون وسطائی رژیم جمهوری اسلامی را در اعمال این گونه سیاست ها ی وحشیانه و زن ستیز کوتاه می کند.

با درودهای گرم

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران

۴ نوامبر ۲۰۱۴
۱۳ آبان ۱۳۹۳

مازنان – ۱۵ آبان / ۱۳۹۳

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا