ویدئو

اصفهان در بوق کارخانه ها

 

بخشی از تاریخ صنعت ایران، سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، از مهمترین مقاطع جنبش کارگری در ایران است. در این سالها، کارگران کارخانه ها و صنایع پیشه وری تلاش کردند از طریق اتحادیه های کارگری تقاضاهای انباشته شده صنفی در دوره سلطنت رضا شاه را متحقق کنند و تحولی در شرایط کار و زندگی خود به وجود آورند. اگر چه فعالیت اتحادیه های کارگری در ابتدا به مسائل صنفی محدود و معطوف می شد اما این وضع دیری نپائید و اتحادیه ها به سرعت سیاسی شدند. این چرخش حاصل  تأثیرهای شگرفِ فعالیت حزب بر حیاتِ کشور مابود؛با تأسیس حزب توده ایران، فصل جدیدی در تاریخ مبارزات کارگران و زحمتکشان میهن ما گشوده شد. برای نخستین بار سازمان سیاسی‌ای پا به عرصه مبارزه اجتماعی کشور ما نهاد که پرچمِ مبارزه اش تحققِ حقوق توده‌های محروم، رهاییِ جامعه از بندهای استعمار، برابریِ حقوق زنان، و دگرگون کردنِ حیات اقتصادی- سیاسی ایران بود. آغازِ فعالیت توده‌ای‌ها در ایران همراه بود با رشدِ جنبش‌های اجتماعی، پا به‌ عرصه حیات نهادنِ تشکل‌های مستقل کارگران، زنان، و جوانان. در مدت زمان کوتاهی صدها هزار تن در صف‌های این جنبش‌های اجتماعیِ پیشرو و مترقی، زیر رهبری حزب توده ایران گرد آمدند و خطری جدی برای ادامه حیات ارتجاع و امپریالیسم پدید آوردند…

 

اصفهان در بوق کارخانه ها ساخته بهروز ملبوسباف

یوتیوب

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا