گوناگون

اعتراض ۴۰ هزار نفر از بازنشستگان دولت به «کم‌فروشی» تأمین اجتماعی

جمعی از مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که براساس مقررات بازنشستگی پیش از موعد دستگاه‌های دولتی بازنشسته شده‌اند؛ سازمان تامین اجتماعی را به بدحسابی در محاسبه مستمری‌های خود متهم می‌کنند…

به گزارش خبرنگار ایلنا، این گروه از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که شمار آن‌ها تا حدود ۴۰ هزار نفر می‌رسد تا پیش از بازنشسته شدن برابر قوانین کار و تامین اجتماعی در استخدام دستگاه‌های دولتی بودند که در فاصله سالهای ۸۶ تا ۸۹ با مصوبه دولت و مجلس، از مزایای پنج سال سنوات ارفاقی استفاده کرده و پیش از موعد بازنشسته شده‌اند.
بر اساس مقرراتی که به بازنشستگی پیش از موعد این گروه از کارگران دولت منجر شد؛ سازمان تامین اجتماعی در زمان صدور حکم بازنشستگی بابت هر کارگر مشمول حق بیمه و مستمری مربوط به سنوات ارفاقی را به نرخ روز دریافت کرده است و علاوه بر آن نیز بابت هر سال باقیمانده تا پر شدن سابقه پرداخت حق بیمه، مبلغ اضافی دیگری را که بصورت پلکانی و با ضریب ۱. ۱ محاسبه می‌شده است را دریافت کرده است.
براین اساس چنانچه در سال ۸۶ قرار بود تا یک کارگر شاغل در دستگاه دولتی با استفاده از این مصوبه پس از ۲۵ سال پرداخت حق بیمه بصورت پیش از موعد بازنشسته شود، دولت در مقام کارفرما می‌بایست از یکسو به نرخ سال ۸۶ معادل ۵ سال حق بیمه و مستمری را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد و از سوی دیگر بابت همین ۵ سال مبلغ اضافی دیگری را که با ضریب ۱. ۱ و بصورت پلکانی و تصاعدی محاسبه می‌شد را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
طبق گفته این گروه از بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی در شرایطی که بابت بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها همه هزینه‌های جانبی را محاسبه و از کارفرما دریافت کرده است، اما در محاسبه و پرداخت مستمری آن‌ها بدحسابی و کم فروشی می‌کند.
براین اساس در شرایطی که مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی میانگین جمع حقوق بیمه پرداخت شده دو سال آخر سابقه کاری است؛ سازمان تامین اجتماعی مستمری این تعداد از بازنشستگان پیش از موعد را بدون محاسبه هزینه‌های مربوط به سنوات ارفاقی محاسبه کرده است.
معترضان به این شیوه محاسبه سازمان تامین اجتماعی مدعی‌اند که برابر قانون وقتی کارفرمایان آن‌ها همه هزینه‌های اضافی بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها را پرداخت کرده است دلیلی ندارد که این هزینه‌ها در محاسبه مستمری‌های آن‌ها لحاظ نشود.
بازنشستگان معترض می‌گویند مستمری آنان که بدون محاسبه ۵ سال ارفاق سنوات بازنشسته شده‌اند، با یک بازنشسته معمولی که با سنوات کامل بازنشسته شده است حدود یک میلیون تومان اختلاف دارد.
این گروه از بازنشستگان با یادآوری اینکه در فاصله سالهای ۸۶ تا ۹۰ حدود ۵ هزار نفر از آن‌ها با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری توانستند سازمان تامین اجتماعی را نسبت به تغییر شیوه محاسبه مستمری‌های خود وادار سازند، افزوند: از سال ۹۰ سازمان تامین اجتماعی در شیوه بازنگری مستمری همه بیمه شدگانی که چنین وضعیتی بازنشسته بودند تجدید نظر کرد اما در ‌‌نهایت از سال ۹۱ تاکنون این سازمان به استناد رای جدید دیوان عدالت اداری در محاسبه مستمری‌های آن‌ها به شیوه سابق کم فروشی و بدحسابی کرده و هزینه‌های مربوط به سنوات ارفاقی را نادیده گرفته است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا