گوناگون

پیگیری قصور صورت گرفته توسط پزشک معتمد

در پی انتشار خبر نامساعد بودن حال خانم دکتر رهنورد و اعتراض شدید مهندس موسوی به بی توجهی و اهمال نسبت به وضعیت پزشکی همسرش، پزشک معتمد دولت و خانواده موسوی به بررسی قصور صورت گرفته پرداخته است. در نتیجه، خانم رهنورد از سوی پزشک متخصص مورد معاینه قرار گرفته و پرونده پزشکی و آزمایش های ایشان نیز از سوی پزشکان بررسی شده است….

رسیدگی پزشکی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از سر گرفته شد و نتیجه آزمایش های پزشکی به اطلاع ایشان رسید.

هفته گذشته کلمه از نامساعد بودن حال خانم دکتر رهنورد و اعتراض شدید مهندس موسوی به بی توجهی و اهمال نسبت به وضعیت پزشکی همسرش خبر داد.

آن خبر، نگرانی و سوالات مکرر مردم و همراهان سبزاندیش را در پی داشت که پیگیر حال زهرا رهنورد بودند و اطلاعات بیشتر در این باره را جویا می شدند.

در نتیجه پیگیری های صورت گرفته در این باره، پزشک معتمد خانواده موسوی که واسطه بین دولت، محصوران و متولیان حصر است، پس از انتشار خبر مذکور به بررسی قصور صورت گرفته پرداخته و مساله را به طور کامل بررسی کرده است.

در نتیجه، خانم رهنورد از سوی پزشک متخصص مورد معاینه قرار گرفته و پرونده پزشکی و آزمایش های ایشان نیز از سوی پزشکان بررسی شده است.

فرزندان موسوی و رهنورد بارها از زندانبانان خواسته اند تا امکان تماس تلفنی در طول هفته را با محصورین برای آگاهی از وضعیت آنان پیدا کنند، اما هربار با این خواسته مخالفت شده است.

کلمه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا