گوناگون

تامین هزینه ایاب و ذهاب مشکل اساسی دانش‌آموزان استثنایی رئیس سازمان آموزش

تامین هزینه ایاب و ذهاب مشکل اساسی دانش‌آموزان استثناییدر حالیکه هر سال آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل رو به افزایش است، مجید قدمی در این گفتگو گفت: در حال حاضر دانش‌آموزان استثنایی روستایی را نیز در مراکز شبانه روزی خود پذیرش می‌کنیم و شرایط به نحوی است که هیچ دانش‌آموز استثنایی در کشور به دلیل نبود مدرسه از تحصیل بازنمانده است…

بسیاری از دانش‌آموزان استثنایی از طبقه محروم جامعه بوده و تامین هزینه ایاب و ذهاب برای خانواده‌های آنان بسیار مشکل است. به نحوی که اگر این هزینه‌ها تامین شود، تعداد دانش آموزان استثنایی ما افزایش می‌یابد.
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور یکی از مشکلات اساسی این سازمان را تامین هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی عنوان کرد.

مجید قدمی در گفت­‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت آموزش و پرورش این گروه از دانش‌آموزان گفت: آموزش و پرورش استثنایی نهادی است که کار تعلیم و تربیت در آن از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است، به این معنی که کار آموزش درآن نیازمند تجهیزات خاص، معلمان متخصص و فضای آموزشی با ویژگی‌های خاص است.

وی تصریح کرد: ویژگی‌های خاصی که آموزش و پرورش استثنایی بر عهده دارد، بار مالی زیادی می‌طلبد به نحوی که به جرات می‌توان گفت که برای یک دانش‌آموز استثنایی چند برابر دانش‌آموز عادی هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه تقریبا در تمامی شهرها مدرسه استثنایی داریم، ادامه داد: تنها مشکلی که از این نظر داریم، مربوط به شهرهای کوچک است که به دلیل کم‌بودن تعداد شاگردان گروه‌های مختلف دانش‌آموزان در کنار یکدیگر در یک مدرسه هستند.

در حالیکه هر سال آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل رو به افزایش است، مجید قدمی در این گفتگو گفت: در حال حاضر دانش‌آموزان استثنایی روستایی را نیز در مراکز شبانه روزی خود پذیرش می‌کنیم و شرایط به نحوی است که هیچ دانش‌آموز استثنایی در کشور به دلیل نبود مدرسه از تحصیل بازنمانده است.
ایلنا/

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا