زنان

بالاترین نرخ بیکاری در زنان ٢٠ تا ٢۴ ساله شهری

نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی برای کل کشور ۵٠درصد محاسبه شده است.براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران زنان، ٢٠ تا ٢۴ساله به‌طور کلی در کشور یعنی چه در مناطق روستایی و چه در مناطق شهری بیشترین جمعیت بیکاران را در خود جای داده؛..

نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی برای کل کشور ۵٠درصد محاسبه شده است. با توجه به اینکه اشتغال‌به‌تحصیل می‌تواند یکی از دلایل توجیه‌کننده این نرخ بالا در گروه سنی ٢٠ تا ٢۴ساله باشد اما در گروه سنی بعدی یعنی ٢۵ تا ٢٩سال نیز نرخ بیکاری همچنان بالاست. زنان شهری ٢۵ تا ٢٩سال ٣٩درصد نرخ بیکاری داشته و در کل کشور نیز نرخ بیکاری زنان ٢۵ تا ٢٩ساله ٩/٣۵درصد برآورد شده است. نرخ بیکاری کل هم در این گروه سنی یعنی متوسط بیکاری زنان و مردان روستایی و شهری ٢/١٨درصد محاسبه شده است. بررسی نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ساله حاکی از آن است که ٢٢/٩درصد از جمعیت فعال این گروه سنی، بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. براساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ساله نیز حاکی از آن است که ٢٠/٢درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ساله نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ٠/٩درصد و نسبت به فصل قبل دودرصد کاهش پیدا کرده است.
روزنامه شرق

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا