گوناگون

افزایش نرخ بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۹۳

نرخ بیکاری در پاییز ۱۳۹۳ از سوی مرکز آمار ۱۰.۵ درصد اعلام شد. این نرخ در مقابسه با فصل گذشته یک درصد و به نسیت پائیز سال گذشته دو درصد افزایش داشته است…

نرخ بیکاری در پاییز ۱۳۹۳ از سوی مرکز آمار ۱۰.۵ درصد اعلام شد. این نرخ در مقابسه با فصل گذشته یک درصد و به نسیت پائیز سال گذشته دو درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر این آمار که مبنای سنی اشتغال در آن ده سال منظور شده، تعداد بیکاران دو میلیون و ۵۲۰ هزار نفر و نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصد عنوان می‌شود.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی(نرخ فعالیت) جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می دهد، ۳۷.۳ درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده‌‌اند. اگرچه در این میان زنان و جمعیت شهرنشین مشارکت کمتری در مقایسه با مردان و روستائیان داشته‌اند.

این رقم در مقایسه با پائیز سال گذشته ۰.۶ درصد افزایش یافته است.

بر اساس آخرین آمار نرخ بیکاری بین جوانان ۲۹-۱۵ ساله ۲۱.۸ درصد است که بخش عمده جمعیت بیکار را شامل می‌شود که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰.۲ درصد و نسبت به فصل قبل ۱.۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

تا سال‌های ۱۳۸۳ شاخص نرخ بیکاری اینگونه تعریف می‌شد که در آن هر شخصی که دو روز در هفته کار می‌کرد شاغل محسوب می‌شد. اما این استاندارد در دولت نهم ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد تغییر کرد.

در این تعریف رایج در دولت نهم و دهم احمدی‌نژاد، کسی را بیکار می‌‌خوانند که در هفته زمان آمارگیری بیکار و از سه هفته قبل از آن جویای کار بوده باشد. بر اساس این تعریف، کسی که در طول هفته حداقل یک ساعت کار کند، شاغل شناخته می‌شود.

این تعریف اما با معیارهای جهانی کار تطابق ندارد. طبق فرمول کنفرانس بین‌المللی آمارگران نیروی کار، فرد شاغل به کسی گفته می‌شود که حداقل یک سوم ساعت کاری مرسوم یک کشور را در دوره مورد نظر کار کرده باشد. بر این مبنا، کسی در ایران شاغل خواهد بود که دستکم ۱۴ ساعت در هفته کار کند.

در یک دهه‌ گذشته، به خصوص در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نرخ بیکاری در ایران افزایش قابل توجهی داشته است.

زمانه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا