گوناگون

مسائل سال ۸۸ را باید به رفراندوم گذاشت

حمیدرضا جلایی پور در یادداشت کوتاهی در روزنامه اعتماد با اشاره به سخنان دیروز روحانی در باره رفراندوم نوشت: شاخص توسعه‌یافتگی در دنیا از چندین دهه پیش، میزان رجوع به آرای عمومی است. این ظرفیت در قانون اساسی ما هم وجود دارد و البته بلا استفاده مانده است. هم‌اکنون هم در کشور مسائلی بنیادین وجود دارد که به نظر می‌رسد وفاق عمومی و ملی بر سر آنها دچار خدشه جدی شده است…

به عبارتی معلوم نبودن نظر عمومی جامعه نسبت به این مسائل بستری را ایجاد کرده تا هر گروهی بتواند به اسم مردم در این موارد اظهارنظر و البته درباره برخی اعمال نظر کرده و بقیه را اقلیت بنامد.

شکی نیست که در این بین تعیین و تکلیف مسائل سال ٨٨ از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. این مسائل بعد از پنج سال نه تنها حل نشده که همچنان به عنوان محل اصلی شکاف و اختلاف داخلی مطرح هستند. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد اگر قرار باشد در جامعه مساله‌یی برای برگزاری رفراندوم وجود داشته باشد، همین مسائل سال ٨٨ هستند.

گزیده گزارش روزنامه اعتماد

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا