گوناگون

وقتی صحبت از کم‌آبی جرم محسوب می شد

برخی از افراد در حاکمیت به منابع آب به دید ۳۵ سال پیش نگاه می‌کنند در حالی که امروز وضعیت آب درکشور نگران کننده است…

عیسی کلانتری: هنوز برخی از سیاسیون ما به کمبود آب به شکل یک مشکل جدی نگاه نمی‌کنند بلکه کشور را دارای پتانسیل‌های نهفته بسیاری می‌دانند و همه چیز را به بصیرت و توکل ربط می‌دهند.

وی افزود: در حال حاضر در کشور حدود ۶۰۰ دریاچه رو زمینی و زیرزمینی در حال خشک شدن است. این درحالی است که در دولت قبل صحبت از کمبود آب جرم بود و هر که از خشکی دریاچه ارومیه حرف می‌زد با برخورد نیروهای امنیتی مواجه می‌شد.

وی ادامه داد: کشور از لحاظ کم‌آبی از حد بحرانی گذشته است و کم‌آبی معضلی ملی است که اکثر استان‌های کشور را درگیر خود کرده است؛ استان خراسان و دشت مشهد نیز در حال مرگ است.

وی افزود: در حال حاضر در هر سال حدود ۱۷ میلیارد مترمکعب برداشت اضافی از سطح آب‌های زیرزمینی و حدود هشت میلیارد مترمکعب برداشت اضافی از آب های سطحی داریم، طبق داده‌های تخصصی حداکثر آبی که برای کشاورزی در سال می‌توان مصرف کرد ۲۸ میلیارد مترمکعب است در حالی که این مصرف ۸۸ میلیاردمتر مکعب است که توسعه ناآگاهانه کشاورزی مسبب اصلی بروز این مشکلات است.
آقای کلانتری ادامه داد: کشاورز ما نیز قربانی سیاست‌های کلان نادرست در حوزه کشاورزی شده است، هرچند باید در نظر داشته باشیم که در شرایط آرمانی نیز کشاورزی ما یک پانزدهم از تولید ناخالص سرانه کشور را تولید می‌کند و این درحالی است که کشاورزی ما با این پتانسیل پایین ۹۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند.
ایسنا

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا