گوناگون

رئیس مرکز آمار ایران: به نقطه بحران بیکاری رسیده‌ایم

« نکته مهم اینجاست که باید گروه‌های سنی را در محاسبات انجام شده مشاهده کنیم. درحال حاضر اگر به سایت ما رجوع کنید، مشاهده می‌کنید نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۱ درصد است، در حالی که نرخ بیکاری کل ما ۱۰٫۵ عنوان شده است.» سال گذشته مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری سال ۱۳۹۲ را ۱۰٫۴ درصد اعلام کرده بود که این نرخ برای مردان ۸٫۶ و برای زنان ۱۹٫۸درصد برآورد شده بود…

«استانداردها اینگونه می‌گویند هرگاه نرخ بیکاری جوانان، حداقل ۲ برابر نرخ بیکاری کلی بود (نرخ بیکاری کلی، ۱۵ تا ۶۴ سال است) شما به نقطه بحران رسیده‌اید، که در حال حاضر ما در چنین وضعیتی قرار داریم. البته در یک زمانی این رقم تا ۲٫۵ برابر هم افزایش پیدا کرد اما اکنون در ۲ برابر نرخ بیکاری کلی قرار داریم.»

این جمله را عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد، وی همچنین در بخشی دیگر از سخنانش به نرخ بیکاری کشور بر مبنای ۱۶ ساعت کار در هفته اشاره کرد و افزود: « نکته جالب اینجا این است که اگر مبنای محاسبات از حداقل ۱ ساعت به حداقل ۸ ساعت افزایش یابد، هیچ‌گونه تغییری در نرخ بیکاری «در ایران» صورت نمی‌گیرد، اما هنگامی که مبنای محاسبات خود را به ۱۶ ساعت کار در هفته افزایش دهیم، هر میزانی که نرخ بیکاری را اعلام می‌کنیم شما یک درصد به آن اضافه کنید، یعنی در حال حاضر نرخ بیکاری بر اساس ۱۶ ساعت کار در هفته ۱۱٫۵ درصد است.»
نکته مهم اینجاست که باید گروه‌های سنی را در محاسبات انجام شده مشاهده کنیم. درحال حاضر اگر به سایت ما رجوع کنید، مشاهده می‌کنید نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۱ درصد است، در حالی که نرخ بیکاری کل ما ۱۰٫۵ عنوان شده است.
جالب است این مسئله را بدانید که نرخ بیکاری هرچقدر که از زیر دیپلم به دیپلم و از دیپلم به کارشناسی و مقاطع بالاتر می‌آید، بیشتر می‌شود، در حالی که در گذشته بیشتر قشر بیکار ما در گروه تحصیلی زیر دیپلم قرار داشت. شغل برای یک فرد کم‌سواد به مراتب آسان‌تر و کم هزینه‌تر از ایجاد شغل برای یک فرد تحصیل کرده است.
باید توجه داشت مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری سال ۱۳۹۲ را ۱۰٫۴ درصد اعلام کرده بود که این نرخ برای مردان ۸٫۶ و برای زنان ۱۹٫۸درصد اعلام شده بود.
ایلنا

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا