زنان

مبارزه زنان کارگر در هند

راهپیمایی ۲۳ هزار نفری زنان گارگر بطرف پارلمان هندوستان:

این راهپیمایی توسط فدراسیون سراسری کارگران و مددکاران خدماتی کودکان، که همکار اتحادیه سندیکاهای مرکزی هندوستان (سی- آی- تی- یو) هستند ترتیب داده شده بود…


برای اولین بار و طی یک تدارکات عظیم در بین زنان کارگر در دهلی، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴، ۲۳۰۰۰ نفر از کارگران پناهگاه‌های دولتی و مددکاران که در مجتمع‌های خدماتی برای کودکان از ۲۱ ایالت و نیز سندیکاهایی از سراسر هندوستان، بسمت پارلمان هند و با صفوفی رنگارنگ دست به راهپیمایی زدند.

این راهپیمایی توسط فدراسیون سراسری کارگران و مددکاران خدماتی کودکان، که همکار اتحادیه سندیکاهای مرکزی هندوستان (سی- آی- تی- یو) هستند ترتیب داده شده بود.

طی یک یادداشتی به نخست وزیر هندوستان درخواست‌های زیر را اعلام نمودند:

• توقف خصوصی سازی مراکز خدمات رسانی کودکان هندوستان به هرعنوان، مانند واگذاری به ان- جی- او- ها، شرکت‌ها، گروه‌های خود یاری و غیره.

• اختصاص بودجه مناسب برای این مراکز.

• وضع قوانین به نفع کارگران و مددکاران در این مراکز و پرداخت حداقل حقوق و بیمه‌های اجتماعی.

فدراسیون سراسری کارگران و مددکاران مراکز خدماتی کودکان هندوستان موفق به جمع آوری ۱۶.۴ میلیون امضا از کارگران و افراد ذینفع گردید.
در این راهپیمایی، آ. ک. پادمنابهان، رئیس و تاپان سن، دبیر کل سی- آی- تی- یو، سیتارام یچوری عضو پارلمان، عضو هیئت سیاسی و رهبر هیئت پارلمانی حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)، ک. همالاتا، معاون، رانجانا نیرولا، خزانه‌دار سی- آی- تی- یو، نیلیما مایترا، رئیس و آ. ر. سیندهو، دبیر کل فدراسیون سراسری کارگران و مددکاران خدماتی کودکان هندوستان سخنرانی نمودند.

در قطعنامه پایانی این راهپیمایی اعتراضی تاکید شده است در صورتیکه نخست وزیر با فدراسیون وارد مذاکره نشود و به درخواست‌های آنان رسیدگی نکند یک اعتراض سراسری در کشور برگزار خواهد شد.
ترجمه و تلخیص از:

India: Twenty three thousand women workers March to Parliament

اتحاد کارگر شماره ۱۸http://www.etehadkargar.org

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا