گوناگون

قرارادهای موقت کار یک معضل عمومی است

قراردادهای موقت کار یک معضل عمومی است که به ناامنی شغلی اجتماعی و حتی بالا رفتن سن ازدواج می‌انجامد.چنین قراردادها تماما به نفع کارفرماست .وکوچکترین حق و حقوقی برای کارگرانقاسل نیست..

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان این که قانون وضعبت را مشخص کرده است، کارهایی که وضعیت دائمی ندارند، باید مشمول این قوانین شوند، اما به این دلیل که ما با نبود تعیین تکلیف کارهای دائم و غیر دائم مواجه هستیم، این معضل باقی مانده و عامل سوء استفاده شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، اصغر برشان افزود: طرح های متعددی مطرح است. یک‌سری از این طرح ها در دست دولت است که به پیش نویس قانون کار انجامیده ولی به دلیل نقصان های زیادی که داشته است به دولت برگشته است. با تمام این ها برای ساماندهی قانون ها چندین بار طرح بهسازی قوانین کار در سحن علنی مجلس مطرح شده است، ولی هنوز هم ما با مشکلات بسیاری در زمینه قراردادهای سفید امضاء مواجه هستیم

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان این موضوع را تایید می کند و با اظهار تاسف از این که بازار کار عرضه و تقاضا متناسب باهم نیست، می گوید: برخی از کارفرمایان از این نبود تعادل استفاده کرده و از کارگران سوء استفاده می کنند.

به گفته اصغر برشان، سال ها است قراردادهایی در بازار کار به امضا می‌رسد که تنها تامین کننده منافع کارفرمایان بوده و در قالب آن هیچ حق و حقوقی برای کارگران در نظر گرفته نمشود
ایلنا

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا