گوناگون

“کارد به استخوان طبقه کارگر رسیده است”

شاپور احسانی راد عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در این گفتگو از ” تحمل ناپذیری ” وضعیت برای کارگران صحبت می کند و مدعی است که ” کارد به استخوان طبقه کارگر رسیده است.” او می گوید طبقه کارگر به میدان خواهد آمد و ” برای دستمزدها تا پای جان خواهد ایستاد.” پرسش اساسی اینست که با توجه به قیمت سبد هزینه چهار و نیم میلیون تومانی یک خانواده چهار نفری ، حداقل دستمزد کارگر چقدر باید افزایش یابد؟

با هر چه نزدیکتر شدن به پایان سال ، در محافل کارگری و کارفرمائی کشور بحث درباره تعیین حداقل دستمزدها بالا گرفته و روزی نیست که در این باره مطالب متعددی منتشر نشود.
همین دو روز پیش دومین جلسه مشورتی شورای عالی کار برای محاسبه دستمزدهای سال آینده برگزار شد و این جلسات در روزها و هفته های آینده ادامه خواهند یافت.
هم اکنون وزارت کار،نامه ای به کارفرمایان کشور نوشته و خواهان برآوردهای آنان درباره حداقل دستمزد شده است.
این در حالی است که معاون روابط کار وزارت مربوطه امسال با شعار جدیدی به میدان امده و مدعی است که تعین دستمزدها به ترتیبی باید باشد که کارگران “قدرت پس از انداز ” داشته باشند.
اینک بحث بر سر قیمت سبد هزینه های یک خانواده چهارنفره کارگری در محافل مختلف رواج زیادی دارد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری ایلنا خبر داد که تنها در دو ماهه پایانی فصل پائیز (ابان و آذر)
هزینه زندگی یک خانواده چهارنفره سیصد و چهل هزار تومان افزایش داشته است. او نتیجه میگیرد که هر خانواده بطور ماهیانه به سه میلیون و چهارصد هزار تومان احتیاج دارد.
این در حالی است که علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادعا می کند که حداقل دستمزد سال اینده را یک میلیون ششصد و سی هزار تومان برآورد کرده است.
ملاک دیگری که در مورد تعیین سبد هزینه ها مورد استفاده رسانه ها قرار گرفته است گزارش مرکز آمار ایران درباره هزینه های زندگی یک خانوار شهری است . این رقم برای سال گذشته – ۱۳۹۲ – برابر با
بیست میلیون و نیم در سال محاسبه شده است.
بگفته ایلنا اگر تورم حدود دوازده درصدی ۹ ماهه اول سال ۹۳ را به این ارقام بیفزائیم هزینه سالیانه خانواده به بیست و سه میلیون و نیم تومان میرسد . این بمعنای آنست که حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر باید حدود دو میلیون تومان در ماه باشد.
بروایت ایلنا ،این ارقام نشان می دهد که هر خانوار کارگری که هم اکنون حداقل دستمزد ششصد و نه هزار تومانی اش را هزینه زندگی روزمره می کند ، باید بیش از نیمی از ماه را گرسنه بخوابد.
باید توجه کرد که رقم سبد هزینه های ماهانه یک خانواده چهار نفری که توسط مرکز آمار برای سال ۹۲ ارائه شده و تورم امسال را هم به آن اضافه کرده اند – یعنی حدود دو میلیون تومان – تفاوت زیادی با برآورد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران دارد که این رقم را سه میلیون و نیم براورد کرده است. این کانون جدولی ارائه داده است که نشان می دهد کما بیش با دقت تهیه شده و بویژه رشد روزافزون قیمت ها را – که تنها در یک ماه ۳۲۰ هزار تومان افزایش داشته است- در جدول مورد توجه قرار داده است.
در گفتگوئی با شاپور احسانی راد عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در ساوه ، وی با اظهار بدبینی نسبت به آمارهائی که این روزها منتشر می شوند می گوید وضعیت فقر و مسکنت کارگران طوری است که هیچ آماری نمی تواند آنرا نشان دهد. او بویژه نسبت به آماری که از سوی ” مراکز دولتی ” منتشر می شوند و یا آماری که از نگاه او توسط ” تشکل های دست ساز دولتی ” ارائه میگردند ، بشدت بد بین است و ترجیح می دهد از معیارهای خود استفاده کند.
شاپور احسانی راد تورم در ایران را ” بیش از پنجاه در صد ” می داند و خط فقر را سه میلیون و ششصد هزار تومان ” وحتی چهار میلیون تومان ” محسوب می کند. او نتیجه میگیرد که در حال حاضر با ۶۰۹ هزار تومان حداقل دستمزد ، در حقیقت کارگران با رقمی معادل یک چهارم خط فقر حقوق میگیرند. او البته عقیده دارد که همزمان با این فقر و فاقه کارگران ” سرمایه داران و کارفرمایان سود سرشاری می برند.”
احسانی راد عقیده دارد که فاصله مزد با تورم سیصد در صد است و کارگران با حداقل دستمزد فعلی کمتر از ده روز می توانند زندگی کنند.
او می گوید اتحادیه آنان بزودی اسناد خود را درباره دستمزد و هزینه های کارگری منتشر خواهد کرد و در عین حال بر آورد او این است که حداقل دستمزد باید بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد تا کارگران مجبور نباشند همواره در خط فقر زندگی کنند.
این عضو اتحادیه ازاد کارگران ایران در این گفتگو از ” تحمل ناپذیری ” وضعیت برای کارگران صحبت می کند و مدعی است که ” کارد به استخوان طبقه کارگر رسیده است.” او می گوید طبقه کارگر به میدان خواهد آمد و ” برای دستمزدها تا پای جان خواهد ایستاد.”
به این گفتگو گوش کنید.

رادیو فرانسه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا