اخبار

برنامه نوین حزب توده ایران مصوب ششمین کنگره منتشر شد

حزب توده ایران، برنامه خود را که بازتاب شرایط رشد اجتماعی- اقتصادی کشور، و آرمان‌های ملی و دموکراتیک توده‌های وسیع خلق در مرحله مشخص تاریخی کنونی است، عرضه می‌دارد. حزب توده ایران، همه اعضاء و هواداران خود، همه قشرهای زحمتکش و مترقی جامعه، به ویژه و در درجه اول طبقه کارگر و متحدانش، دهقانان تهیدست، کارمندان، پیشه‌وران جزء، روشنفکران ترقی‌خواه و میهن دوست را فرا می‌خواند تا در راه عملی کردن این برنامه، به منظور دستیابی به آزادی واقعی، استقلال، صلح، و عدالت اجتماعی، و همچنین گشودن مسیر حرکت به سمت جامعه‌یی نوین و دموکراتیک، به سمت سوسیالیسم، جامعه‌یی عاری از بهره کشی فرد از فرد، تلاش ورزند.“

برنامه نوین حزب توده ایران به شکل پی.دی.اف

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا