زنان

تقویتِ نقشِ زنانِ کارگر در جنبشِ سندیکاییِ خاورمیانه

برگزاری کنفرانس زنان کارگر کشورهای عربی، توسط فدارسیون اتحادیه‌های آزاد کارگری بحرین و فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در تاریخ ۳۰ نوامبر تا ۳ دسامبر ۲۰۱۴ در بحرین با شرکت سندیکالیست‌های زن از تمامی کشورهای عربی پیروزی بزرگی است…

IMG-20141203-WA002-590x260سندیکالیست‌های زن از تمامی کشورهای عربی در این کنفرانس شرکت نموده بودند.

کنفرانس زنان کارگر کشورهای عربی، که توسط فدارسیون اتحادیه‌های آزاد کارگری بحرین و فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در تاریخ ۳۰ نوامبر تا ۳ دسامبر ۲۰۱۴ در بحرین برگزار گردید، یک پیروزی بزرگی بود.
بحرین: کنفرانس زنان کارگر کشورهای عربی با موفقیت برگزار گردید

کنفرانس زنان کارگر کشورهای عربی، که توسط فدارسیون اتحادیه‌های آزاد کارگری بحرین و فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در تاریخ ۳۰ نوامبر تا ۳ دسامبر ۲۰۱۴ در بحرین برگزار گردید، یک پیروزی بزرگی بود.

سندیکالیست‌های زنان کارگر از تمامی کشورهای عربی در این کنفرانس شرکت نموده بودند و نقش زنان کارگر در جهان عرب را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

ترجمه از: http://www.wftucentral.org/bahrain-arab-working-women-conference-successfully-held-bahrain

اتحاد کارگر

http://www.etehadkargar.org

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا