گوناگون

هشدارانجمن صنفی روزنامه‌نگاران: وزارت کار می‌خواهد تشکل جایگزین ایجاد کند

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به اقدامات غیرمسوولانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مداخله آن در امورتشکل های کارگری ابراز نگرانی کرد و از اعضای این نهاد صنفی خواست ضمن حفظ هوشیاری نمایندگان خود را در مسیر پیگیری امور مربوط به بازگشایی انجمن تنها نگذارند…

در بخشی ار بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران آمده است:

متاسفانه با خبر شدیم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدتی قبل به بهانه رایزنی و اخذ نظر مشورتی روزنامه نگاران با دعوت از اعضای این انجمن و یا روزنامه نگاران غیر عضو، اقدام به برگزاری جلسات توجیهی برای ایجاد تشکل جایگزین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران کرده است.

این در حالی است که وزارتخانه مذکور به موجب دستور رییس جمهوری محترم ازمدت ها قبل ماموریت یافته زمینه برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و متعاقب آن بازگشایی انجمن را فراهم کند، اما تاکنون هیچگونه اقدام درخورتوجهی در این زمینه صورت نگرفته است. مضافا اینکه اساسا و مطابق مفاد قانون کار و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، مداخله دولت در ایجاد تشکل های کارگری و کارفرمایی ممنوع است.

کلمه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا