گوناگون

حجم آب مخزن سدهای کشور ۴٫۴ درصد کاهش یافت

حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای کشور درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۴٫۴ درصد کاهش یافته است…

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است درحالی که این شاخص در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

براساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۳) تاکنون، با ۲۲ درصد کاهش درمقایسه با سال آبی گذشته به هفت میلیارد و ۷۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۹ میلیارد و ۹۱۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، هشت میلیارد و ۷۳۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است درحالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد.
هم‌اکنون مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۷٫۴ میلیارد مترمکعب گزارش شده که ۴۱ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر است.
ایلنا

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا