ویدئو

پیمان آتن ـ بخش اوّل از فصل ب

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری…

اتحاد کارگر شماره ۱۹http://www.etehadkargar.org

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا