گوناگون

معلمان در بسیاری از شهر‌های کشور تحصن کردند

بنابر گزارشها امروز یکشنبه سوم اسفند معلمان سراسر کشور در اقدامی هماهنگ در راستای تحصن ماه پیش، تحصن کرده و از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند.مبارزهٔ معلمانِ کشورمان بخش جدایی‌ناپذیری از مبارزهٔ مردمی برای احیایِ حقوقِ سندیکایی و تشکیلِ سندیکاهایِ مستقلِ صنفی است. از مبارزهٔ معلمانِ کشورمان برای دستیابیِ آنان به حقوق شرافتمندانه و شایستهٔ “منزلتِ” انسانی‌شان با تمامِ توان باید حمایت کرد…

این تحصن جمعی در نتیجه هماهنگی های صورت گرفته از طریق شبکه‌های مجازی انجام شد و تا کنون از کرمانشاه ،فارس ،شهر رضا ،زرین شهر ،خراسان ،شهرستانهای تهران ،شهر تهران ،کهکیلویه وبویراحمد ،کردستان و گیلان گزارشهایی مبنی بر مشارکت معلمان گزارش شده است و بر این اساس در بسیاری از مدارس معلمان از حضور در کلاس درس خودداری کردند. شهرهای کرج قزوین بوشهر و برخی شهرهای استان اصفهان همگام با سایرین در این تحصن شرکت داشتند.این تحصن در اعتراض به تبعیضات حقوقی و عدم پرداخت مطالبات صورت گرفت

ملی – مذهبی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا