گوناگون

برق از اول اسفند ناگهان‌ گران شد

روز گذشته باز‌هم خبری از گرانی دوباره برق آمد. چند‌روز پیش یکی از خبرگزاری‌ها از ‌بندی در قبض‌های گاز و برق رونمایی کرد که البته تصویب مجلس‌نشینان را هم در پی ‌داشت…

براساس این بند، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف شده‌اند هر دو‌ماه، یک‌بار از هرواحد مسکونی مشترک گاز، مبلغ صدتومان و از هرواحد مسکونی مشترک برق مبلغ ۵٠تومان دریافت کنند. این مصوبه در جریان بررسی بخش درآمدی بند(ج) تبصره١۴ ماده واحده لایحه بودجه سال٩۴ کل کشور صادر شده است. از سوی دیگر این مبالغ جزو درآمدهای شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات هم نیست. دیروز معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در نشستی خبری از افزایش قیمت برق خبر داد که از اسفند سال‌جاری اعمال شده است. براین‌اساس قیمت برق خانگی و کشاورزی ۱۰درصد و قیمت برق تجاری، صنعتی و عمومی ۲۰درصد از اول‌اسفندماه افزایش یافت. افزایش ٢٠درصدی قیمت برق تجاری و صنعتی درشرایطی اتفاق می‌افتد که بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط گرفتار رکود هستند و در این شرایط این افزایش قیمت، فشار مضاعفی بر دوش تولید خواهد بود. ضمن اینکه در‌همین هفته خبری به ‌نقل از وزیر ‌اقتصاد منتشر شد که در آن طیب‌نیا گفته بود، جهت‌گیری دولت، تقویت بخش تولید است. او همچنین اضافه کرده بود، جهت‌گیری اصلی دولت و وزارت اقتصاد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است، البته این به معنای افزایش نرخ مالیات نیست. مقرر شده است مالیات‌های جدید از محل شناسایی کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند وصول شود و در آینده بنا داریم با انجام اقداماتی، فشار مالیات را بر تولید و درآمد کاهش دهیم. این دو سیاستی‌ که دولت دارد در تضاد با یکدیگر هستند؛ یکی در جهت افزایش فشار بر تولید گام بر‌می‌دارد و دیگری در جهت کاهش بار بنگا‌ه‌های اقتصادی، البته اگر گفته وزیر اقتصاد در دریافت مالیات از فراریان مالیاتی امکان تحقق داشته باشد. نشست هوشنگ فلاحتیان نکات دیگری را هم دربرداشت؛ او با اشاره به اینکه هزینه برق ۷۰درصد از مشترکان برق کشور کمتر از هفت‌هزار‌تومان در ماه است، افزود: با این افزایش، قیمت برق این مشترکان حدود ۷۰۰تومان افزایش خواهد یافت که مبلغ ناچیزی است.

شرق

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا