حقوق بشر

نگرانی زندانیان قزلحصار از اعدامهای دستجمعی

درپی اعدام ۱۵ تن از زندانیان واحد دو زندان قزلحصار موجی از نگرانی زندانیان و خانواده ایشان را فراگرفته است…


سپیده دم چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۵ زندانی در زندان قزلحصار کرج با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

نام شش تن از اعدام شدگان که از سالن ۴ واحد ۲ اعدام شدند عبارت بود از: محمد خندان، سعید حاجیلو، محسن علیپور، مسعود رسولی، اصغر میرعدلی و محمد محمودی.

در پی این اعدام دست جمعی و بروز شایعه اعدام ۱۶ تن دیگر طی روزهای آینده موجی از نگرانی زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار و خانواده‌های ایشان را فرا گرفته است.

تعداد زیادی از بستگان این زندانیان طی تماسهای مکرر با خبرگزاری هرانا ضمن ابراز نگرانی از سازمانهای بین المللی استمداد طلبیدند.

عکسی که در زیر می‌آید متعلق به سعید علیپور یکی از اعدام شدگان روز چهارشنبه می‌باشد. وی به گفته نزدیکانش فاقد سابقه کیفری قبلی بوده است.

هرانا

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا