حقوق بشر

جلوگیری از درمان بیماری قلبی محسن میردامادی

میردامادی که هفتادمین ماه دوران زندان را طی می کند، مدتی است دچار نارسایی قلبی شده و پزشک متخصص قلب چندین بار پس از معاینه وی بر لزوم بستری شدن وی در بیمارستان تاکید کرده است. پزشکی قانونی نیز به عنوان کارشناس دستگاه قضایی این ضرورت را تایید کرده است. با این حال دادستانی تهران از بستری شدن و درمان این زندانی سیاسی جلوگیری کرده است….

دادستانی تهران از اقدامات درمانی ضروری در رابطه با بیماری قلبی محسن میردامادی، دبیرکل دربند جبهه مشارکت ایران اسلامی، ممانعت کرد.

به گزارش خبرنگار کلمه، میردامادی که هفتادمین ماه دوران زندان را طی می کند، مدتی است دچار نارسایی قلبی شده و پزشک متخصص قلب چندین بار پس از معاینه وی بر لزوم بستری شدن وی در بیمارستان تاکید کرده است.

پزشکی قانونی نیز به عنوان کارشناس دستگاه قضایی این ضرورت را تایید کرده است. با این حال دادستانی تهران از بستری شدن و درمان این زندانی سیاسی جلوگیری کرده است.

به نظر می رسد دستگاه قضایی اخیرا با تقسیم زندانیان به خودی و غیرخودی، تضییقات بیشتری برای زندانیان سیاسی که غیرخودی حساب می شوند، اعمال می کند.

درحالی که محمدرضا رحیمی به عنوان زندانی خودی تنها پس از ده روز زندان به دلیل بیماری ادعایی همسرش به مرخصی فرستاده می شود، از درمان ضروری چهره های سیاسی ممانعت می شود.

کلمه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا