حقوق بشر

حبس عیدانه زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین

این پنجمین نوروز است که به دلیل قطع تلفن بند ۳۵۰ زندان اوین، زندانیان سیاسی این بند از امکان تماس تلفنی با خانواده هایشان محروم اند. ملاقات هفتگی زندانیان نیز به دلیل تقارن با تعطیلات نوروزی متوقف شده و طی دو سال گذشته، مرخصی نوروزی زندانیان سیاسی نیز به شدت کاهش یافته است….

برای پنجمین سال متوالی زندانیان سیاسی در ایام نوروز از امکان هرگونه تماس با خانواده هایشان محروم اند.

در حالی که ملاقات هفتگی زندانیان به دلیل تقارن با تعطیلات نوروزی متوقف شده، این پنجمین نوروز است که به دلیل قطع تلفن بند ۳۵۰ – که در مردادماه ۱۳۸۹ صورت گرفت- زندانیان سیاسی این بند از امکان تماس تلفنی با خانواده هایشان محروم اند.

طی دو سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت روحانی، مرخصی نوروزی زندانیان سیاسی نیز به شدت کاهش یافته است. هرچند بسیاری از زندانیان سیاسی سبز در ایام پایانی دوره حبس خود به سر می برند.

با اجرای طرح تفکیک زندانیان با اتهامات امنیتی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ در تابستان گذشته، اکنون تنها حدود ۶۰ زندانی سیاسی مرد و زن در زندان اوین از حق هرگونه تماس تلفنی محروم اند.

کلمه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا