گوناگون

دیدار نوروزی با خانواده حکیمه شکری

…بعد از دیدار اقوام به دیدار خانواده حکیمه شکری رفتیم، حکیمه از مادران پارک لاله و از زندانیان زندان قرچک ورامین می باشد، در روز هایی که آتنا در قرچک سپری می کرد، حکیمه خواهرانه نگران او بود و با پیگیری و سماجت توانسته بود اجازه بگیرد تا او را ببیند و برای دقایقی کنارش باشد…

 

برگرفته از فیسبوک شهناز کریم بیگی: امروز (دوم فروردین) بعد از دیدار اقوام به دیدار خانواده حکیمه شکری رفتیم، حکیمه از مادران پارک لاله و از زندانیان زندان قرچک ورامین میباشد ، در روز هایی که آتنا در قرچک سپری میکرد، حکیمه خواهرانه نگران او بود و با پیگیری و سماجت توانسته بود اجازه بگیرد تا او را ببیند و برای دقایقی کنارش باشد، حکیمه با بی عدالتی ِ تمام از اوین به قرچک منتقل شده است و ماه های پایانی ِ حکم خود را در این زندان میگذراند.

در این دیدار اکرم زینالی مادر سعید زینالی و مادران پارک لاله هم حضور داشتند.
مادران پارک لاله
Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا