زحمتکشان

بیانیه فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری به مناسبت اول ماه مه

روزِ جهانیِ کارگر ۲۰۱۵: با عزمیِ راسخ، با همبستگیِ، و با مبارزه!…

 

1st_May_single-590x260

 

امسال، در سالِ ۲۰۱۵، ما هفتادمین سالگردِ فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری را جشن می‌گیریم. از آغازِ پایه‌گذاری خود، فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری خانه، خانواده و مدافع تمامِ خانواده‌های کارگری بوده، و هست.

به مناسبتِ روزِ جهانی کارگر، اولِ ماه مه ۲۰۱۵، فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری (دابلیو – اف – تی – یو)، درودِ گرم و مبارزِ خود را به طبقۀ کارگر جهان، به ۹۰ میلیون کارگرِ متشکل در فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری، و سازمان‌های عضو فدراسیون در ۱۲۶ کشورِ جهان می‌فرستد.

روزِ جهانی کارگر، روزِ یاد بود و احترامِ به کارگرانی که جانِ خود را برای حقوقِ طبقۀ کارگر، برای امحاء بهره‌کشی انسان از انسان نثار کرده‌اند، است. مبارزاتِ طبقۀ کارگر در سطحِ بین‌المللی، از جان باختنِ کارگران در شیکاگو در سالِ ۱۸۸۶ گرفته تا کنون، ثابت کرده است که طبقۀ کارگر نه فقط تولید کنندۀ ثروتِ اجتماعی، بلکه پیشگام نیز است؛ قادر به رهبری و جمع کردنِ سایرِ لایه‌های مردمی ستمدیده، در مبارزه برای برانداختن سرمایه‌داری است.

مشکلات بزرگ و حادی که معیشتِ طبقۀ کارگر را دشوار می‌کنند، هنوز باقی هستند. دولت‌هایِ سرمایه‌داری در اطاعت از سرمایه و کمپانی‌های بین‌المللی عمل می‌کنند؛ و سیاست‌هایِ ضدِ کارگریِ خود را تشدید و گسترش می‌دهند: کاهشِ مزد و حقوقِ بازنشستگی، تحمیلِ روابطِ کارِ “قابلِ انعطاف”، خصوصی سازی، از بین بردن برنامه‌های رفاهِ اجتماعی، از بین بردنِ حقوقِ صنفی و آزادی‌هایِ کارگران و برقراریِ تروریسمِ دولتی. بیکاری همچنان مانندِ یک زخمِ باز برای طبقۀ کارگر باقی‌ست؛ و همچنان به‌عنوانِ حربه‌ای در یورشِ علیه حقوقِ کارگران بکار گرفته می‌شود. این دستورالعملِ جهانِ سرمایه‌داری برای “خروج” از بحرانِ سرمایه‌داری و افزایشِ سودهایِ انحصارات است.

در سطحِ جهانی، یورش توسطِ کارفرمایان و دولت‌های سرمایه‌داری علیه حقِ کارگرانِ به اعتصاب در تمامِ کشورها، و همچنین در سطح جهانی، در بینِ سازمان‌هایِ کارگریِ بین‌المللی، همچنان ادامه دارد. سازمانِ جهانیِ کار، تحتِ کنترلِ بورژوازیِ جهانیِ و امپریالیسم، موضوع را به دادگاه‌هایِ بین‌المللی می‌کشاند. این نمی‌تواند قابلِ قبول باشد. حقِ اعتصابِ صرفاً به کارگران داده نشده بود؛ این حق توسطِ مبارزاتِ کارگری بدست آمده و فقط از طریق مبارزاتِ طبقۀ کارگر قابلِ دفاع خواهد بود.

سیاست‌هایِ گروه‌هایِ مختلفِ انحصاراتِ بین‌المللی و رقابتِ بینِ نیروهایِ امپریالیستی، با نتایجِ مصیب باری برای مردمِ جهان، تشدید شده‌اند. مداخلۀ امپریالیستی و استقرارِ مجددِ دیدگاه فاشیستی (نازیسم)، که هزاران همکار ما را قربانی کرده است، علتِ قتل عام و خونریزی در اوکراین است. در سوریه دخالتِ امپریالیستی ادامه دارد. در ونزوئلا، برایِ بی‌ثبات کردنِ و کودتا علیه دولتِ منتخبِ دمکراتیکِ مردم، دولتِ آمریکا و انحصاراتِ امپریالیستی طرح‌هایِ مداخله‌گرانه را ترویج می‌کنند. حملات علیه مردمِ تسلیم ناپذیرِ کوبا همچنان توسطِ تحریم‌های اقتصادیِ ادامه دارد.

موضعِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری همچنانِ استوار و ثابت قدم است: کارگران و مردم دنیا باید در کشورِ خود صاحبِ اختیار باشند؛ باید بتوانند آزادانه برای لحظۀ کنونی و آیندۀ کشورشان، بدونِ مداخلاتِ امپریالیستی، تصمیم بگیرند.

در یک چنین موقعیتی، فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری کارگران و جنبشِ سندیکاییِ جهانی با ماهیتِ طبقاتی را فرا می‌خواند که برایِ اولِ ماه مه در تمامِ کشورهای جهان اعتصابات، تظاهرات، اعتراضات، و جشن‌هایی را در احترام به صدوبیست‌ونهمین سالگرد قیامِ کارگرانِ شیکاگو برگزار بکنند؛ در این گردهمایی‌ها همبستگی جهانی خود را اعلام دارند و خواستارِ حقوقِ معاصر برایِ طبقۀ کارگر در هر کشوری، مزدهای بهتر، آزادی‌ها و حقوقِ صنفی-سندیکایی، رفاهِ اجتماعی، اجرایِ سیاست‌هایی که با بیکاریِ مقابله می‌کنند، باشند.

کارگران مرد و زن، جوانان، مردمِ بیکار، و کارگرانِ مهاجر،

روزِ اولِ ماه مه ۲۰۱۵، باید قدمی به جلو برایِ کارگران و جنبشِ جهانیِ سندیکایی در هر کشوری، هر منطقه و هر بخشی باشد. ما از شما درخواست می‌کنیم که در هر کشوری، با جنبشِ سندیکایی با ماهیتِ طبقاتی همصدا بشوید و صدایِ خود را با صدای فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری همآهنگ بکنید. رزم‌جویانه و با همبستگی بین‌المللی، ما می‌توانیم مبارزۀ خود برای روابطِ کارِ بهتر، برایِ شرایطِ بهتر زندگی، برایِ جامعه‌ای بدونِ بهره‌کشی، برایِ جامعه‌ای که نیازهایِ طبقۀ کارگر و مردم اولویت خواهند داشت، تقویت بکنیم.

برادران عزیز، کارگران، مردمِ بیکار، و بازنشستگان،

امسال، در سالِ ۲۰۱۵، ما هفتادمین سالگردِ فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری را جشن می‌گیریم. از آغازِ پایه‌گذاری خود، فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری خانه، خانواده و مدافع تمامِ خانواده‌های کارگری بوده، و هست.

این خانۀ مشترکی که ما در آن به‌سر می‌بریم، بیآئید با تقویتِ آن، همه جا آنرا تجلیل بکنیم. بیآئید فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری را تقویت بکنیم؛ در هر مرکزی رویِ زمین، آنرا مبارزتر، با ماهیتِ طبقاتیِ بهتر، با همبستگی جهانیِ قوی‌تر، فعال‌تر، و کارآمدتر بکنیم. با تقویتِ تشکیلاتِ سندیکایی در هر بخشی، در تمامِ مناطقِ، با جذبِ اعضاء جدید در سندیکاهایِ کارگری، با تربیتِ کادرهایِ سندیکایی و رهبرانِ بیشتر کارگری، به‌پیش خواهیم رفت.
با عزمی راسخ، با همبستگی، و با مبارزه!

دبیرخانه-فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری

http://www.wftucentral.org/may-day-2015-with-determination-with-internationalism-with-struggles/اتحاد کارگر شماره ۲۲

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا