چرخانویدئو

با یاد جانباختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی

به همین مناسبت و برای گرامیداشت یاد همه این شهیدان راه آزادی کلیپ «به یاد جانبختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی» تقدیم می شود. باشد که به پا بایستیم و بر یاد قهرمانی هاشان یک دسته گل نهیم.

از هفتۀ اول مرداد تا پایان شهریور ۱۳۶۷ هزاران نفر از زندانیان سیاسی در زندان های کشور بدون هیچ جرم تازه ای به دستور مستقیم خمینی در بیدادگاه های نمایشی غیر قانونی چند دقیقه ای و بر خلاف تمام موازین حقوق بشر به اعدام محکوم و به صورت گروهی به دار آویخته شدند. شدت کشتار به حدی بود که امکان انتقال و دفن اجساد در گورهای جمعی به سادگی میسر نمی شد. این جنایت در بی خبری کامل و در پشت درهای بسته و سکوت مرگبار بسیاری از رسانه ها صورت گرفت.

هدف این جنایت هدفمند و بر نامه ریزی شده نابود کردن کانون های مقاومت سازمانیافته نیروهای مخالف رژیم  در زندان های کشور بود که نسلی از رهبران و مبارزان انقلابی پرتجربه و کارآزموده را متحد ساخته بود.

به همین مناسبت و برای گرامیداشت یاد همه این شهیدان راه آزادی کلیپ «به یاد جانبختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی» تقدیم می شود. باشد که به پا بایستیم و بر یاد قهرمانی هاشان یک دسته گل نهیم.

برگرفته از یوتیوب حزب توده ایران

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا