زحمتکشان

جعل واقعیت توسط وزارت کار

مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزیش حق مسکن کارگران در حالی از سوی دولت زیر پا گذاشته می شود که در چارچوب اقتصاد مقاومتی میلیاردها تومان از درآمدهای کشور صرف واردات شده یا به بنیاد های انگلی تحت عنوان خصوصی سازی تعلق می گیرد …

افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن یکی از بندهای صورت جلسه مزد سال ۹۴ شورای عالی کار بود که تاکنون هیات دولت با… ابزارهای قانونی که در اختیار دارد جلوی ابلاغ آنرا گرفته است.

شش ماه از شروع سال نودو چهار می‌­گذرد؛ یک بار می‌شنویم که هنوز موضوع افزایش حق مسکن در هیات وزیران طرح نشده دفعه بعد گفته می‌شود که هیات وزیران هنوز به این مسئله رسیدگی نکرده و یکبار هم می‌گویند که مگر قرار بود حق مسکن افزایش یابد. خود وزارت کار هنوز پاسخ روشنی نداده است.نمی‌توان با جعل واقعیت منکر توافق سال گذشته شورای عالی کار در خصوص افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران شد. تا زمانی که دولت … تکلیف افزایش حق مسکن سال ۹۴ را روشن نکند نمی‌توان راجع به چگونگی افزایش مزد ۹۵ صحبتی کرد.

گزیده گزارش ایلنا

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا